Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tilskudd til kvinner i reindrift

Er du kvinne i reindrift og har en prosjektidé som vil heve kompetansen eller øke verdiskapingen i reindrifta? Søk innen 1. oktober.

Barn i reindrift i Alta i Finnmark.

Kvinner er en naturlig og nødvendig ressurs i reindrifta. Foto: Tom Gustavsen.

 

Har du en prosjektidé, eller vil du være med i et nettverk for reindriftskvinner og arbeide sammen for å utveksle kunnskap og erfaringer?

Frist for å søke er 1. april og 1. oktober
Da kan du søke om tilskudd til ditt prosjekt eller kvinnenettverk som bidrar til å fremme likestilling og kvinners situasjon i reindrifta. Fristen for å søke om tilskudd er to ganger i året, 1. april og 1. oktober. Søknader som kommer inn innen fristen behandles samlet.

Retningslinjer og søknadsskjema
Reindriftens utviklingsfond har vedtatt hovedprioriteringer og retningslinjer for støtte til kvinnerettede tiltak. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema for kvinnerettede tiltak som skal benyttes.

Foto på forsiden: Tormod Birkely

Mer om temaet