Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Umerket rein tilfaller reinbeitedistriktet ved slakting

Fra og med 31. mai 2018 skal all rein som slaktes være merket med reineierens øremerke, eventuelt klips, for at inntekt fra reinen skal kunne tilfalle reineieren. Inntekt fra umerket slaktet rein vil etter denne datoen tilfalle reinbeitedistriktet.

Rein på beite om våren (Copyright: Markedsutvalget for reinkjøtt/landbruksdirektoratet)

Utbetaling av tilskudd til siidaandeler i det samiske reinbeiteområdet forutsetter at reinen er merket før den slaktes. Hvis reinen ikke er øremerket når den slaktes, må den være merket med klips. Hvis slik ikke-øremerket rein slaktes etter den ordinære merkefristen som er 31. oktober, er det en forutsetning at reineieren har fått dispensasjon fra merkefristen før kalven sendes til slakteri.

Hvis reinen ikke er merket med øremerke eller klips, eventuelt på annen måte (hårmerke), skal den ikke fordeles på reineieren etter fordelingsnøkkel eller på andre måter. I slike tilfeller skal dyr oppføres på reinbeitedistriktets unike distriktskode i slakterapporten. Inntekten fra slakt av slike dyr skal tilfalle reinbeitedistriktet.

Fra og med 31. mai 2018 skal all rein som slaktes være merket med reineierens øremerke, eventuelt klips, for å kunne fordeles på reineieren.

Foto på forsiden: Colourbox.com

Kontaktperson

Mer om temaet