Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Fortsatt krevende beiteforhold for rein i Indre Finnmark

  Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark følger den krevende beitesituasjonen for rein i Indre Finnmark. Både Øst-Finnmark og østre og midtre sone i Vest-Finnmark er rammet.

 • Samefolkets dag 6. februar

  I dag, 6.februar, feirer vi Samefolkets dag, eller samenes nasjonaldag, som mange også sier. Det er det samiske som står i høysetet.

 • Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

  Det er satt av en ramme på 2,9 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.

 • Store muligheter for utslippskutt

  Norge kan halvere utslippene av klimagasser fra jordbruk, veitransport, sjøfart og andre ikke-kvotepliktige utslippskilder dersom virkemidler innføres raskt.

 • Landbruksdirektoratets markedsseminar 2020

  Den 4. mars oppsummerer Landbruksdirektoratet utviklingen i jordbruket i året som gikk. I seminaret presenteres de to årlige rapportene som ser tilbake på markedsutviklingen i norsk og internasjonalt jordbruk; Markedsrapport og Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. En...

 • Krevende beiteforhold for rein i indre Finnmark

  Kriseberedskapsutvalget for Troms og Finnmark slår fast at det er beitekrise i deler av Karasjok vest og Kautokeino øst.

 • Rekordår i skogbruket

  Skogeierne solgte over 11 mill. kubikkmeter tømmer til industriformål i 2019, viser tall fra Landbruksdirektoratet. Det er over to prosent mer enn i 2018, og i siste 10-års periode har volumet økt år for år. Tømmeret har en bruttoverdi på over 4,8 milliarder kroner for skogeierne.

 • Stabile reintall i tamreindrifta

  Per 31. mars 2019 var det ca. 215 tusen tamreiner i Norge. Omtrent 150 tusen dyr beiter i Finnmark reinbeiteområde, mens det var 12–14 tusen dyr i hvert av reinbeiteområdene i Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og tamreinlagene.

 • Fortsatt stor interesse for salg av melkekvoter – men store regionale forskjeller

  Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble iverksatt 2. januar. Landbruksdirektoratet har til nå registrert 548 påmeldinger.

 • 475 har meldt sin interesse for å selge melkekvoter

  Den ekstraordinære oppkjøpsordningen av melkekvoter ble iverksatt 2. januar. Torsdag 9. januar hadde Landbruksdirektoratet registrert 475 påmeldinger.