Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Ekstraordinær auksjon av WTO kjøtt av tamsvin

  Den 25. september 2020 holder vi en ekstraordinær auksjon av kvoten WTO 2020 kjøtt av tamsvin, fryst. Vi har fått en forespørsel om å sette opp en restauksjon, siden hele kvoten ikke har blitt solgt på auksjon tidligere i år.

 • Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

  Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2020. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2021

  Auksjonsplanen for andre halvår 2020 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kornkvoter fordelt på auksjon

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2020/2021 er gjennomført. I tillegg ble det avholdt restauksjon for rein til utenlands bearbeiding, durumhvete til pastaproduksjon og svinekjøtt.

 • Kulturlandskapspris til Porsanger

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har delt ut Nasjonal kulturlandskapspris 2020 til Goarahat og Sandvikhalvøya i Porsanger kommune.

 • Tollkvoter for korn for 2020-2021 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet torsdag 20. august.

 • Regelverk klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft

  Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i...

 • Går gjennom LA-MRSA saker på nytt

  Landbruksdirektoratet ber fylkesmennene gjennomgå LA-MRSA-saker som er behandlet etter 13. juli 2017, som følge av endringer i rundskriv. Det skal vurderes om erstatningen er riktig beregnet.

 • Nyttig pilot på digital tjeneste for veterinærer

  Veterinærer fra hele landet har i sommer testet ny, digital løsning for veterinærreiser. Pilotbrukerne har registrert reiseopplysninger for beregning av reisetilskudd fra fylkesmannen og reiserefusjon fra Geno.

 • Utvidet tilskudd til lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriften

  Tilskudd til etablering av lærings- og omsorgsbaserte tjenester i reindriftsnæringen er nå utvidet med tilskudd til mindre bygg og utstyr.