Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Forventer god kornavling i år

  Etter fjorårets tørkesommer og svært små kornavlinger, ser det i år ut til å bli gode avlinger. Men så tidlig på året knytter det seg usikkerhet til om hvor mye av kornet som kan brukes til mat.

 • Utlyser prosjektmidler til skognæringen

  Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kvoter fordelt

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2019/2020 og restauksjon for rein til utenlands bearbeiding er avholdt.

 • Nytt reindriftsstyre på plass

  Det nye reindriftsstyret har hatt sitt første møte. Ny leder er Inge Ryan.

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 20. august.

 • Endringer ved kjøp og salg av melkekvoter

  Innen sommeren 2020 må Norge avslutte eksportstøtten av melk. Det innebærer at melkeproduksjonen må ned. Dagens ordning for kjøp og salg av melk opphører, og nye løsninger vil være på plass 1. oktober.

 • Melkekvoter får nytt IT-system

  Landbruksdirektoratet har inngått en avtale med Visma Consulting om utvikling av nytt IT-system for melkekvoteordningen.

 • Tollnedsettelse på storfekjøtt fra 23. juli

  Det blir tollnedsettelse for storfekjøtt i sommer. Tollsatsen på hele/halve slakt av storfe settes ned til kr 24,00 per kg i perioden 23. juli til 26. august.

 • Utredningsmidler til jordbruksoppgjøret 2020

  Myndighetene ønsker å tilpasse utviklingen i landbruket til bl.a. nye miljøkrav, endrede forbruksmønstre og kompetansebehov. Nå lyses det ut midler til utredninger foran jordbruksoppgjøret 2020.