Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • 7,3 millioner kroner til genressurstiltak i 2020

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,3 millioner kroner til 63 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk

  Omsetningsrådet og Tine SA inngikk i møte i dag avtale om sikring av likviditet i fondet for omsetningsavgift for melk i forbindelse med utbetaling for oppkjøp av melkekvoter i 2020. Avtalen ble enstemmig vedtatt.

 • Jordleieundersøkelsen 2020 – store endringer regionalt

  Resultatene viser til dels store endringer for enkelte jordanvendelser i noen regioner. På landsbasis er endringene mindre. Årets jordleieundersøkelse må tolkes i lys av endringer i kommune- og regionstruktur.

 • Rådata om norsk landbruk – en gullgruve for forskere

  En rekke faktaopplysninger om norsk landbruk ligger åpent på Felles datakatalog – data.norge.no. Landbruksdirektoratet leverer dataene i tillegg til en rekke andre aktører. Datahotellet er en gullgruve for forskere og andre som ønsker fakta om norsk landbruk.

 • Nytt regelverk for innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

  Fra 1. juli er det Landbruksdirektoratet som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for bearbeiding og deretter utførsel. Formålet er å forenkle ordningen med innenlandsk bearbeiding, og å tilby et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort ved...

 • Økte satser for forskningsavgift på korn og kjøtt fra 1. juli

  Nye satser gjeldende for perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021 er fastsatt.

 • Endringer i omsetningsavgiftene

  Fra 1. juli 2020 settes maksimalavgiften for omsetningsavgiften på korn til 3 øre per kg, noe som er lavere enn i fjor. Omsetningsavgiften på storfe, svin og lam settes også litt ned, mens omsetningsavgiftene på melk, egg og fjørfekjøtt videreføres.

 • Årets første utgave av Reindriftsnytt er ute

  Reindriftsnytt nr. 1/2020 er nå ute og blir distribuert til abonnentene. Reindriftas tre kriser det siste halvåret, korona, beitekrise og nå rovdyr, vies stor oppmerksomhet i denne utgaven.

 • Omsetningsrådets årsmelding 2019

  Omsetningsrådets årsmelding for 2019 oppsummerer året med overskudd av svinekjøtt og kjøtt av lam, og underskudd av storfekjøtt. Det ble bevilget 661 mill. kroner til markedsbalansering, omtrent på samme nivå som i 2018.

 • Ny søknadsfrist for økologiske utviklingstiltak for 2021

  Landbruksdirektoratet utlyser midler til utviklingsprosjekter innen økologisk landbruk. Dette året er søknadsfristen 15. september 2020.