Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Forventer halverte kornavlinger

  Norske Felleskjøps første kornprognoser for 2018–2019-sesongen viser en forventet produksjon av korn, erter og oljefrø på 658 000 tonn. Dette er på størrelse med halvparten av fjorårets produksjon.

 • Viktige frister for import og informasjon om auksjoner av tollkvoter for 2019

  Landbruksdirektoratet avholdt tirsdag auksjon for utvidete EU-kvoter for inneværende kalenderår. Det er nå avklart at hovedrunden for auksjon av tollkvoter for 2019 avholdes 6.–8. november. Her finner dere informasjon om auksjoner og viktige frister for 2. halvår 2018.

 • Fremdeles mangel på blomkål

  Blomkålmangelen fortsetter i Norge og Europa. Det er også vanskelig å få tak i nok brokkoli, og overskuddet av tomater er nå spist.

 • Forenkler erstatningssøknad for grovfôrprodusenter

  Landbruksdirektoratet har opphevet bestemmelsen om at kommunen skal delta i oppmåling av grovfôrlageret hos produsenter som søker avlingssvikterstatning. Dette betyr at det er grovfôrprodusenten som skal gjennomføre oppmålingen, og har ansvaret for å oppgi riktige tall.

 • Nye satser for import av produkter som inneholder bær

  I tråd med EØS-avtalens protokoll 3 er det fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2018. Dette vil påvirke tollsatsen for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller andre land Norge har en frihandelsavtale med.

 • Nytt forholdstal for kumjølkkvotar i 2018

  Landbruks- og matdepartementet gjennomførte 22. august ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Rekordstor importkvote for kraftfôrråvarer – 40 prosent fordelt

  Sommerens tørke har halvert kornavlingene og gitt store kvoter for import av korn til lav toll. Landbruksdirektoratet auksjonerte 21. august bort 80 000 tonn i matkornkvote, 317 000 tonn i kvote for import av karbohydratråvarer til kraftfôr og 5 000 tonn i oljefrøkvote.

 • Varme preget importen av bearbeidet mat i andre kvartal

  Det er stort sett sesongvariasjoner som er årsaken til endringene i import av bearbeidede jordbruksvarer fra første til andre kvartal 2018. Men variasjonene er større enn for samme periode i fjor.

 • Stadig flere ordninger i landbruket blir selvbetjente

  I dag har Landbruksdirektoratet innlemmet ytterligere tre ordninger i den nye digitale plattformen som sikrer raskere saksbehandling og mindre byråkrati.

 • Tollkvoter for korn for 2018-2019 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 21. august, og blir på 317 000 tonn fôrkorn, 80 000 tonn matkorn og 5 000 tonn oljefrø.