Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Ekstraordinær tollkvote for kraftfôrråvarer

  10. august vil Landbruksdirektoratet auksjonere en ekstraordinær tollkvote for råvarer til kraftfôr. Landbruksdirektoratet vil fatte endelig vedtak om en ekstraordinær kvote 7. august 2018.

 • Salg av søte moreller og bringebær

  Det er tid for å spise bær og salater, og mange gjør nettopp det. Salget går tregere for grønnsaker som må tilberedes, som kål og poteter.

 • Tollnedsettelse for raigrasfrø til jordbruksformål

  Landbruksdirektoratet setter ned tollen for raigrasfrø til jordbruksformål fra 13. juli. Grunnen til at tollen settes ned nå, er at det kan bli betydelig fôrmangel denne høsten.

 • Om beregning av avlingssvikt og erstatning

  Landbruksdirektoratet har utarbeidet en generell beregningsteknisk veiledning om hvordan regelverket og presiseringene fra Landbruks- og matdepartementet for 2018 skal brukes praktisk for å fastsette verdien for avlingen, og eventuell beregning av avlingssvikt.

 • Presiseringer knyttet til avlingsskadesituasjonen

  Tollfri import av fôr, enklere dokumentasjon, raskere erstatningsutbetalinger og arealtilskudd for korn selv om kornet blir grovfôr, skal avhjelpe den dramatiske situasjonen som følge av tørka for mange bønder.

 • Norsk purre er på vei

  Purre høstes i disse dager, og det er ventet markedsdekning i løpet av neste uke. For blant annet poteter og kål fører det varme været til dårlig salg. Norske jordbær må nytes nå, og bringebærene er også på vei.

 • Ekstraordinær auksjon av kvoter på landbruksvarer etter ny avtale med EU

  Den nye avtalen med EU om handelen med landbruksvarer som skal tre i kraft i høst, innebærer blant annet utvidete importkvoter på auksjon hos Landbruksdirektoratet 21. august. Kvotene økes både på ost og storfekjøtt.

 • 11 mill. kroner til skogsveier andre halvår

  Landbruksdirektoratet har nå fordelt siste del av tilskuddsrammen til skogsveier. 11 mill. kroner er fordelt på de fylkene som har størst aktivitet. Det er tidligere tildelt 113 mill. kroner.

 • Økt omsetningsavgift for melk – redusert maksimalsats for korn

  Landbruks- og matdepartementet har vedtatt satser for omsetningsavgift gjeldende fra 1. juli 2018, i tråd med anbefalingene fra Omsetningsrådet.

 • Kvoter for tollfri import av høy er ubrukt

  Mange bønder er bekymret for grovfôrsituasjonen etter lang tid med tørt vær. En oversikt fra Landbruksdirektoratet viser at det fortsatt er 17 000 tonn høy tilgjengelig for tollfri import fra EU i 2018. Rettigheten er kjøpt, men høyet er ikke importert.