Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Ny digital jordvernveileder for kommunene

  Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.

 • Nye satser i prisutjevningsordningen for melk

  Fra 1. juli blir satsene endret for ni av prisgruppene og to av biproduktgruppene i prisutjevningsordningen for melk (PU). Landbruksdirektoratet har vedtatt endringene, som for prisgruppene er i størrelsesorden 2–4 øre per liter melk.

 • Urovekkende anslag for avlingssvikt

  Tørken kan se ut til å gi en svært dårlig jordbruksavling mange steder. Prognosene fra fylkesmannen kan tilsi erstatningsutbetalinger som er fem ganger så høye som i et gjennomsnittsår. Sentrale deler av Østlandet ser ut til å være spesielt utsatt.

 • Prisauke for fleire produkt, framleis prisnedgang for egg

  Prisane for meieriprodukt og kveite har auka, medan prisnedgangen på egg held fram i EU. Prisane på kylling aukar i EU, og ligg høgt i høve til andre eksportørar.

 • Omdisponering av dyrka jord ned 36 prosent i 2017

  Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 4025 dekar dyrka jord i 2017. Dette er en nedgang på 36 prosent, og nesten på jordvernmålet som er 4000 dekar. Dette er den klart laveste omdisponeringen av dyrka jord siden KOSTRA-registreringene startet i 2005.

 • 3,1 millioner til reindriftsforskning

  Reindriftens utviklingsfond (RUF) vedtok på styremøtet 12. juni 2018 å tildele støtte på til sammen 3 158 000 kroner til syv FoU-prosjekt.

 • Nå kommer det mye norske jordbær

  Neste uke kommer mye norske jordbær til butikkene, men det varme været har gitt en del små bær, og bær som er mørke i fargen.

 • Forholdstalet for kumjølkkvotar i 2018 aukar

  Landbruks- og matdepartementet har gjennomført 14. juni ekstraordinære kvotedrøftingar med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 • Økt sats for forskningsavgift på korn og melk fra 1. juli 2018

  Fra 1. juli gjelder nye satser for forskningsavgift. De nye satsene gjelder fram til 20. juni 2019.

 • Gjeve priser til reindriftsutøvere

  Ina-Theres Sparrok og Skodi Rein ble tildelt priser for hhv. Årets unge reindriftsutøver og Årets reinkjøttformidler 2017 under landsmøtet til Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) fredag 8. juni.