Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Slutt på lammeslakttilskudd for fjorårslam

  Foretak som leverer fjorårslam til slakt fra og med 1. mars, vil ikke få utbetalt lammeslakttilskudd.

 • Feiring av samefolkets dag

  Samefolkets dag markert ved direktoratets avdelingskontor i Alta.

 • Stabile priser og fortsatt tilgang på norske grønnsaker og poteter

  Hodekål som er produsert til industriformål skaper fremdeles problemer for hodekålavsetningen i konsummarkedet. Råtetupp fører til usikre lagertall for gulrøtter.

 • Nye satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr gjeldende fra 1. februar

  Siden det ikke har kommet innspill til høringen av nye satser for frakttilskudd for kraftfôr, har Landbruksdirektoratet vedtatt satsene som ble sendt på høring. De er gjeldende fra 1. februar.

 • Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

  Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene vi forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme.

 • Årets første auksjonsrunde avsluttet

  Landbruksdirektoratet fordelte i dag tollkvotene for frukt og grønt for 2018, samt restkvoter fra hovedrunden i november. Høykvoten fra EU for 2018 er nå fordelt i sin helhet.

 • Svakare dollar gjev prisauke på proteinråvarer

  Landbruksdirektoratet har sett nye tollsatsar på proteinråvarer til kraftfôr for februar. Svekka dollar gjer at etterspurnaden etter mange proteinråvarer aukar. Kornmarknaden er relativt roleg, men dårleg vêr under såing i Argentina drar opp prisen på mais.

 • Forventet prisøkning på potet og gulrot

  For å kompensere for lagerkostnader går målprisen på potet opp i uke 6, mens den for gulrot og hvitkål går opp i uke 5. Det forventes at markedet til dels følger målprisutviklingen, og at prisen på potet og enkelte grønnsaker går opp neste uke.

 • Nedsett tollsats for fryste blåbær

  Landbruksdirektoratet sette i fjor ned tollsatsen for fryste blåbær på varenummer 08.11.9004 frå 19. november 2017 til 31. januar 2017, og har no sett tollsatsen ned frå 25. januar 2018 til 30. april 2018, medan me ventar på ny blåbærsesong i Europa.

 • Stabile priser og gode tilførsler av grønnsaker og poteter

  Foreløpig er det stabile priser i et rolig marked for poteter og grønnsaker. En krevende vekstsesong for gulrot begynner å vise seg i form av økt svinn på lager.