Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Påfyll av kunnskap foran neste års jordbruksoppgjør

  Fire utredninger skal gi mer kunnskap om temaene nye miljøkrav, endrede forbrukermønstre og kompetansebehov. Utredningene skal være klare foran jordbruksoppgjøret 2020.

 • Regulering av griseproduksjon

  Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt regler for hvor mange avlspurker en bonde som driver med gris kan slakte per år.

 • Pengene til tømmerkaier er fordelt

  Landbruksdirektoratet har gitt 53,3 mill. kroner i støtte til bygging av tømmerkaier i 2019. De nye kaiprosjektene ligger i Nordland og på Vestlandet.

 • Søk om produksjons- og avløysartilskot innan 15. oktober

  Du kan no søke om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Teljedato er 1. oktober. Søknadsfristen er 15. oktober.

 • Søk om penger i Klima-og miljøprogrammet

  Landbruksdirektoratet inviterer nye og tidligere søkere til å søke penger i den nasjonale delen av Klima-og miljøprogrammet (KMP). Programmet støtter tiltak som skal komme bonden til gode, og det ligger 15 mill. kroner i potten.

 • Innrapportering av forbruk av epleråstoff i sesongen 2018-2019

  Foretak som har kjøpt et minstekvantum av norske pressepler, eplesaft eller -konsentrat, kan få importere råvarer med nedsatt toll til sin produksjon. Landbruksdirektoratet skal innen 1. desember fastsette krav til hvor mye norsk epleråstoff foretak må bruke for å få importere...

 • Økoveksten flater ut første halvår

  Fortsatt øker omsetningen av økologiske matvarer i dagligvarehandel, men veksten er lavere enn tidligere. Andelen økologisk av totalomsetningen er uendret på omtrent 2 prosent.

 • Avtale om fordeling av rein inngått mellom Jovsset Ante Sara og flere reineiere

  Det er inngått en intern avtale mellom flere reineiere som innebærer at det kan gå mot en løsning i saken mellom Jovsset Ante Sara og staten. Gjennom det interne selvstyret har Sara søkt og funnet en løsning. En langvarig tvist kan dermed gå mot en løsning.

 • Pris for kulturlandskap til Lofoten

  Den nasjonale kulturlandskapsprisen 2019 vart tysdag tildelt Uttakleiv grendelag i Vestvågøy i Lofoten. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad delte ut prisen.

 • Sesongpreget import, historisk pizza-eksport

  Norge selger stadig mer pizza til utlandet. En ny kvartalsrapport fra Landbruksdirektoratet viser konkurransetrender i RÅK-industrien, som omfatter bearbeidede jordbruksvarer.