Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Forventet prisøkning på potet og gulrot

  For å kompensere for lagerkostnader går målprisen på potet opp i uke 6, mens den for gulrot og hvitkål går opp i uke 5. Det forventes at markedet til dels følger målprisutviklingen, og at prisen på potet og enkelte grønnsaker går opp neste uke.

 • Nedsett tollsats for fryste blåbær

  Landbruksdirektoratet sette i fjor ned tollsatsen for fryste blåbær på varenummer 08.11.9004 frå 19. november 2017 til 31. januar 2017, og har no sett tollsatsen ned frå 25. januar 2018 til 30. april 2018, medan me ventar på ny blåbærsesong i Europa.

 • Stabile priser og gode tilførsler av grønnsaker og poteter

  Foreløpig er det stabile priser i et rolig marked for poteter og grønnsaker. En krevende vekstsesong for gulrot begynner å vise seg i form av økt svinn på lager.

 • Lagertall for reinkjøtt per 1. januar 2018

 • Tollnedsettelser for såkorn

  Det har vært en krevende høst for såkornprodusentene i 2017. Siden en stor andel av såkornet ikke tilfredsstiller kravene til sertifisering som såkorn, settes tollen ned.

 • Mye kålrot, rosenkål og økologiske grønnsaker på lager

  Lagertelling av grønnsaker som kom på tirsdag gir grunnlag for å vurdere muligheten for å oppnå målprisene fremover. For varer det er lite av på lager, som potet, rødbeter og pastinakk, vil trolig prisen gå opp ettersom lagrene tømmes.

 • Liten endring i internasjonale prisar på jordbruksvarer i desember

  Dei internasjonale prisane på jordbruksvarer var relativt stabile i desember. Låg handel i julehøgtida gjorde at kornprisane gjekk svakt ned. Prisane på kjøt utvikla seg ulikt, med svak prisnedgang på svinekjøt i EU, medan auka etterspurnad drog opp prisane på ung okse.

 • Agros - nytt fagsystem lansert

  Landbruksdirektoratet lanserer nå første trinn av et nytt elektronisk system. Det kalles Agros. Først ut er Klima-og miljøprogrammet (midler til fylkesvise tiltak) og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg.

 • Restauksjon av kvoten for melasse fra GSP-land 31. januar

  31. januar holder Landbruksdirektoratet restauksjon for melassekvoten fra GSP-land, sammen med de andre planlagte auksjonene denne dagen. Det gjenstår 1 500 tonn av kvoten på totalt 40 000 tonn. Påmelding til auksjonen må skje senest 15. januar.

 • 105 millioner delt ut til forskerprosjekt og utredninger

  Rett før jul fordelte styrene i Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri 102 mill. kroner til 13 nye forskerprosjekt og 2,8 mill. kroner til sju utredninger og forprosjekter.