Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Nye tollnedsettelser for bearbeidede varer med bær

  Landbruksdirektoratet har fastsatt nye råvaresatser for bær, med virkning fra 1. september 2019. Tollsatsen gjelder for produkter som inneholder bær, og som importeres fra EU eller land Norge har frihandelsavtale med.

 • Natur, kulturarv og levebrød – jubileumssamling for Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

  Det er i år ti år siden 20 områder fikk status som Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. I dag har satsingen vokst til 45 områder over hele landet. Dette ble markert med jubileumssamling i Stavanger og Rennesøy 20. august, der 130 deltakere fra hele landet deltok.

 • Forventer god kornavling i år

  Etter fjorårets tørkesommer og svært små kornavlinger, ser det i år ut til å bli gode avlinger. Men så tidlig på året knytter det seg usikkerhet til om hvor mye av kornet som kan brukes til mat.

 • Utlyser prosjektmidler til skognæringen

  Utviklingsfondet for skogbruket utlyser nå ca. tre mill. kroner i støtte til prosjekter innenfor skogbruksnæringen. Fristen for å sende skisser er 20. september.

 • Frister og auksjoner av tollkvoter for 2020

  Auksjonsplanen for andre halvår 2019 og viktige frister i forbindelse med auksjonene er nå klare.

 • Kvoter fordelt

  Den første ordinære auksjonen for kvoter av korn for sesongen 2019/2020 og restauksjon for rein til utenlands bearbeiding er avholdt.

 • Nytt reindriftsstyre på plass

  Det nye reindriftsstyret har hatt sitt første møte. Ny leder er Inge Ryan.

 • Tollkvoter for korn for 2019-2020 fastsatt

  Landbruksdirektoratet har fastsatt tollkvoter for korn basert på prognose fra markedsregulator Norske Felleskjøp. Kvotene fordeles på auksjon hos Landbruksdirektoratet tirsdag 20. august.

 • Endringer ved kjøp og salg av melkekvoter

  Innen sommeren 2020 må Norge avslutte eksportstøtten av melk. Det innebærer at melkeproduksjonen må ned. Dagens ordning for kjøp og salg av melk opphører, og nye løsninger vil være på plass 1. oktober.

 • Melkekvoter får nytt IT-system

  Landbruksdirektoratet har inngått en avtale med Visma Consulting om utvikling av nytt IT-system for melkekvoteordningen.