Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Status – salg av melkekvoter

  Staten og Norges Bondelag ble i oktober 2019 enige om å gjennomføre en oppkjøpsordning med sikte på å kjøpe ut 40 millioner liter melkekvote. Oppkjøpsordningen er et resultat av at Norge må avvikle eksportsubsidiene innen 2021.

 • Fortsatt midler til krisefôring av rein

  Landbruksdirektoratet har denne uken utbetalt 5 millioner kroner i støtte til kriseforing av rein i Nordland, Troms og Finnmark reinbeiteområde. Krisemidler for april er dermed utbetalt til distriktenes konto.

 • Informasjon om veterinærer og koronasmitte

  Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har sendt informasjon til veterinærer, fylkesmenn og kommuner om hvilke regler som gjelder dersom veterinærer kommer i karantene på grunn av koronasmitte.

 • Ekstraordinær tiltakspakke til skogbruket i vår

  Regjeringen har fremmet forslag om å bevilge 50 mill. kroner i revidert statsbudsjett som en tiltakspakke for å holde aktiviteten oppe i skogbruket.

 • Fortsatt krevende beiteforhold for rein

  Store snømengder, harde snølag og lave temperaturer gjør at det fortsatt er krevende beiteforhold for reinen i Troms og Finnmark og Nordland. Langs kysten har det begynt å smelte, men oppe i høyden er det ingen tegn til bedring i beiteforholdene.

 • Fortsatt stabil og god matforsyning

  Matforsyningen til Norge har hittil fungert godt og markedene har vært åpne. Det har vært store svingninger i valutakurser, men i mindre grad på råvarepriser.

 • Søk tilskudd for å skape næringsutvikling og økt kompetanse i landbruket

  Landbruksdirektoratet inviterer organisasjoner, institusjoner og bedrifter til å søke midler som bidrar til å styrke verdiskapingen i landbruket.

 • Søknad om støtte til krisefôring i april må sendes innen 27. april

  Reinbeitedistrikter som har beitekrise, kan fortsatt søke om midler til fôring av rein. Distriktet som vil søke om midler for april, bør søke innen 27. april. Landbruksdirektoratet vil da foreta utbetaling senest 4. mai.

 • Søk om ekstraordinært tilskudd til skogplanting

  Korona-epidemien gjør det krevende å få nok arbeidskraft til skogplanting. For å sikre at planter ikke må kastes, er det innført et ekstraordinært tilskudd på kr 1,30 per plante.

 • Reindriftsstyret følger beitekrisa tett

  Reindriftsutøverne får ros for jobben de gjør i forbindelse med krisa. – En formidabel innsats, sier leder i Reindriftsstyret, Inge Ryan.