Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Prisen for leie av jord øker

  Prisen for å leie jord til jordbruksformål har økt for alle utleieformål fra 2018, men det er til dels store regionale forskjeller. Målt i kroner er det størst økning for grønnsaker/bær og potetdyrking, mens endringen for gras bare er marginal.

 • 2018 positivt for jordvernet

  Endelige tall fra KOSTRA viser at det ble omdisponert 3 561 dekar dyrka jord i 2018. Dette er godt innenfor jordvernmålet på 4 000 dekar. Imidlertid er matjorda fortsatt under press i flere regioner.

 • Følger med på barkbillestatus i skogen

  Den varme perioden i april ga gode vilkår for barkbiller, som ved utbrudd kan gi store skogskader. Kjølig og vått vær i mai og begynnelsen av juni har imidlertid dempet faren.

 • Fortsatt trøkk på tømmerkaier

  Innen fristen 15. april hadde Landbruksdirektoratet mottatt 12 skisser til nybygging og ombygging av tømmerkaier. Av disse inviteres 6 av prosjektene til endelig søknadsrunde i 2019. Fristen for disse er 1. september.

 • Grøntnyheter får fast plass

  Nå finner du Landbruksdirektoratets ukentlige informasjon om grøntmarkedet på en fast side på vårt nettsted. Den distribueres ikke lenger med direktoratets nyhetsbrev.

 • 7,8 millioner kroner til genressurstiltak i 2019

  Landbruksdirektoratet har bevilget drøyt 7,8 millioner kroner til 62 prosjekter som skal ivareta genetiske ressurser hos norske husdyr, kulturplanter og skogtrær.

 • Brokkolisesongen starter neste uke

  Den første brokkolien blir høstet neste uke. Det er sesongstart også for vårløk og små mengder kålrot og potet.

 • Salg av melkekvote 2019

  Årets jordbruksoppgjør fører ikke til endringer for de som ønsker å selge melkekvoten innen 1. august 2019.

 • Mangel på grovfôr ga stor økning i kraftfôrbruken

  Fjorårets tørre sommer bidro til lave avlinger av både norsk korn og grovfôr, noe som ga seg utslag i stor import av kraftfôrråvarer og økt bruk av kraftfôr. Den norske kornavlingen ble nesten halvert fra 2017.

 • Jordbruksoppgjøret: Kraftig økning av forskningsmidlene

  Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri øker med 17 mill. kroner. Det er en kraftig oppgang fra fjorårets jordbruksoppgjør.