Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Lite løk og kål på lager

  Oppdaterte lagertall viser at det stort sett er bare småløk igjen av den norske løkproduksjonen fra i fjor. Også kållageret er 70 prosent lavere enn for et år siden – ikke bare på grunn av tørken, men også fordi det selges mer.

 • 80 mill. til forskerprosjekt med næringsmedvirkning

  Forskningsorganisasjoner kan nå søke midler til forskning på en rekke områder innen jordbruk og matindustri.

 • Oversikt over utbetalt produksjons- og avløsertilskudd

  Nærmere 30 prosent av inntektene i jordbruket kommer fra statlige tilskudd. Landbruksdirektoratet utbetalte over 9,7 mrd. kroner i produksjontilskudd og tilskudd til ferie og avløsning i februar. Nå er oversikten over utbetalingene klar.

 • 30 mill. til forskning på utmark

  Nå er det mulig å søke midler for å forske på bærekraftig bruk og vern av utmark.

 • 35 mill. til forskning på skog og klima

  Det trengs mer kunnskap for at skogen skal kunne bidra til å minske global oppvarming. Forskningsmiljøene inviteres til å bidra ved å søke midler innen 10.april.

 • Tørkesommeren påvirket markedet for flere landbruksvarer i Norge og en rekke land

  Den omfattende tørken som rammet Sør-Norge i 2018 har gitt store utslag for norsk landbruk. Tørken traff også andre land i Europa, Australia og USA, og påvirket tilbudet og priser på korn, kjøtt, poteter og grønnsaker.

 • Tilskudd til kai- og tømmerterminaler i 2019

  Landbruksdirektoratet utlyser om lag 45 mill. kroner i tilskuddsmidler til utvikling av kai- og tømmerterminaler i 2019. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

 • Åpent seminar: Utredninger til jordbruksoppgjøret 2019

  Tre rapporter til årets jordbruksoppgjør blir presentert på et åpent seminar i Oslo 21.mars. Stikkord er presisjonsjordbruk, binding av karbon i jord og tilskuddsordninger til husdyrproduksjon.

 • Godt salg av kål og gulrøtter

  Det meldes om godt salg av gulrøtter og hodekål, men salget av poteter er stabilt lavere enn normalen de siste årene.

 • Finnmark Rein er Årets reinkjøttformidler

  Finnmark Rein er tildelt prisen som Årets reinkjøttformidler 2018. Prisen symboliserer bedriftens bidrag til å styrke reindriften og reinkjøttets omdømme.