Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Forskning: Ti nye prosjekt innvilget

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har nylig gitt klarsignal til ti nye innovasjonsprosjekt.

 • Kontaktmøte med grøntbransjen

  Dette årlige møtet skal vera ein arena for dialog mellom næringa og forvaltninga, kor det vert tatt opp tema som er viktige for grøntbransjen. Tema i år er framtida.

 • Invitasjon til seminar om norske og internasjonale landbruksmarkeder den 6. mars

  På det årlige seminaret om norske og internasjonale landbruksmarkeder oppsummerer Landbruksdirektoratet landbruksåret 2018, det internasjonale rammeverket og markedssituasjonen for norsk landbruksproduksjon.

 • 80 mill. kroner i naturskadeerstatning i 2018

  I 2018 ble det behandlet 567 søknader om statlig erstatning etter naturskader. Den store skadeårsaken var flom.

 • Gratulerer med samefolkets dag!

  I dag, 6. februar, er samefolkets dag, og vi feirer samene, det samiske og ikke minst reindriften som en viktig samisk næring.

 • To kommuner opphevet boplikten og to kommuner utvidet boplikten i 2018

  I 2018 har Forsand kommune i Rogaland og Sirdal kommune i Vest-Agder opphevet boplikten for boligeiendommer i kommunen. Risør kommune og Vang kommune har utvidet forskriften om boplikt. Ved årsskiftet hadde 47 kommuner slik boplikt.

 • Stille marked for grønnsaker i januar

  Begge de to store produsentforeningene har satt i gang lagertelling av poteter og grønnsaker hos egne produsenter per 1. februar. Dette vil gi et viktig anslag for hvordan lagrene av grønnsaker og poteter utvikler seg fremover.

 • Søk om nasjonale rentemidler av skogfond

  Det er satt av en ramme på 2,8 mill. kroner som kan tildeles prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis til gode.

 • Europa mangler en million tonn løk

  Tørken i fjor sommer har ført til at det ble produsert omtrent en million tonn mindre løk en normalt i Europa. For å dekke behovet importeres det fra nye steder i verden.

 • Høye løkpriser fører til nulltoll

  Løkprisen har ligget over jordbruksavtalens øvre prisgrense en lengre periode, og løk kan importeres tollfritt fra neste uke. Potetsalget er litt lavere enn forventet, mens salget av kål er noe høyere.