Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Søk om produksjonstilskot innan 15.mars

  No kan du søke om produksjonstilskot i jordbruket. Teljedato er 1. mars, og søknadsfristen er 15. mars.

 • Ny reindriftsavtale 2019/2020

  Ny reindriftsavtale for 2019/2020 mellom Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) og staten er på plass. Den har en økonomisk ramme på 136,1 mill. kroner. – De som har reindrift som hovedvirksomhet blir prioritert i årets reindriftsavtale, sier landbruks- og matminister Olaug...

 • Økende produksjon av agurker

  Produksjonen av norske agurker er økende, og nærmer seg 300 tonn per uke. Prisene er fremdeles stabile, da mesteparten så langt i sesongen produseres etter avtalte vilkår.

 • Bedre betingelser for suppleringsplanting i 2019

  Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. Formålet er å oppnå full tetthet i plantefeltene.

 • Reindriftsstyret: Fortsatt mulig å løse Sara-saken

  Reindriftsstyret har behandlet saken der Jovsset Ánte Sara har fått pålegg om å redusere flokken sin til 75 rein innen fristen som var 31.desember 2018. Styret har nå fattet et tvangstiltak, men understreker at Sara og reinbeitedistriktet som Sara tilhører fortsatt kan løse saken.

 • 9,7 millarder utbetales til norske bønder

  Onsdag 20. februar utbetaler Landbruksdirektoratet om lag 9,7 mrd. kroner i produksjons- og avløsertilskudd til ca. 39500 jordbruksforetak. Søknadene fra mars og oktober 2018 er grunnlaget for utbetalingene.

 • Forbruket av poteter går ned

  En del norske lagringsgrønnsaker blir utsolgt tidligere i år etter tørkesommeren som ga til dels små avlinger. Det har vært nok poteter på lager, men en relativt høy andel blir nå sortert ut ved pakking.

 • Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering

  Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar.

 • Forskning: Ti nye prosjekt innvilget

  Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri har nylig gitt klarsignal til ti nye innovasjonsprosjekt.

 • Kontaktmøte med grøntbransjen

  Dette årlige møtet skal vera ein arena for dialog mellom næringa og forvaltninga, kor det vert tatt opp tema som er viktige for grøntbransjen. Tema i år er framtida.