Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyhetsarkiv

 • Innrapportering av grønnsaker til industriell bearbeiding

  Landbruksdirektoratet ønsker at foretak som bearbeider grønnsaker og har kontrakter med norske produsenter rapporterer inn kontraktene sine før sesongen 2019/2020 starter.

 • Kontaktmøte med kjøtbransjen 23. mai

  Landbruksdirektoratet inviterer til kontaktmøte med kjøtbransjen, torsdag 23. mai. Dette møtet skal vera ein møteplass kor det vert tatt opp tema som er viktige for både marknadsaktørane, forvaltninga og andre som er tilknytt norsk kjøtnæring.

 • Norsk asparges er rett rundt hjørnet

  Aspargeshøstingen er så vidt i gang, og hvis du har flaks finner du noe allerede denne uken. Fra neste uke vil det forhåpentligvis være enklere å finne asparges i butikkene.

 • Importørkurs om tollnedsettelser

  Tirsdag 4. juni 2019 arrangerer Landbruksdirektoratet gratis kurs om import av landbruksvarer og hvordan man skal søke om tollnedsettelse for landbruksvarer. Kurset er rettet mot nye brukere og brukere som ofte får søknaden avvist på grunn av feil i søknaden.

 • Frilandssalatene kommer

  De første frilandssalatene høstes i Rogaland denne helgen, og med varmt vær øker mengdene raskt. Den første issalaten forventes å være klar til høsting i midten av mai.

 • Slutt på tollnedsetjinga for storfekjøt

  Frå måndag 15. april er det full toll på import av storfekjøt. Dei siste vekene har nedsett toll bidratt til å få ferskt importert kjøt til den norske marknaden. Det er enda mogleg å importere på kvoter som ikkje er fullt utnytta.

 • Tomatproduksjonen er i oppstart

  Produksjonen av store runde tomater er i gang igjen etter vinteren, og mengdene øker fremover.

 • Tilskudd for 2019 - nasjonale rentemidler av skogfond

  Landbruksdirektoratet har tildelt nær 2,8 millioner kroner til prosjekter som skal fremme skogbrukets næringsvirksomhet på landsbasis. Midlene er nasjonale rentemidler fra skogfondet.

 • Geitemjølkkvotane for 2019 er berekna

  280 geitemjølkprodusentar har fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av geitemjølk på om lag 21,9 mill. liter for kvoteåret 2019.

 • Kumjølkkvotane for 2019 er berekna

  For kvoteåret 2019 har 7 831 kumjølkprodusentar fått berekna ein total disponibel kvote for produksjon av kumjølk på om lag 1 594 mill. liter.