Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Kva tilbyr vi?

Landbruksdirektoratet har eit sterkt fagmiljø med gode høve for fagleg og personleg utvikling. Vi forvaltar tilskotsordningar og avgjerdene våre er svært viktige for mange menneske.

Med PC i friluft (Copyright: Colourbox.com)

Fagleg:

 • Interessante oppgåver i ei verksemd med eit viktig samfunnsoppdrag
 • Tverrfagleg miljø prega av høg kompetanse
 • Eige introduksjonsprogram for nytilsette med vekt på tett leiaroppfølging
 • Gode høve for utvikling gjennom mellom anna oppgåveløysing og opplæring

 

Arbeidsvilkår:

 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning gjennom Statens Pensjonskasse, med moglegheit for bustadlån
 • Satsing på helse, miljø og tryggleik
 • Fleksibel arbeidstid
 • Sommartid

 

Sosialt:

 • Kantineordning
 • Refusjon av utgifter til trening
 • Bedriftsidrettslag
 • Sosiale arrangement