Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Jobb i Landbruksdirektoratet

No kan du søkje jobb i Landbruksdirektoratet via den elektroniske rekrutteringsportalen vår. På ein enkel måte kan du registrere CV-en din, skrive søknad og leggje ved elektroniske attestar og vitnemål.

Trivelig på jobb (Copyright: Colourbox.com)

Gode medarbeidarar gir nøgde brukarar. Dyktige medarbeidarar får derfor tilbod om interessante arbeidsoppgåver med stort ansvar og høve til kompetanseutvikling både gjennom eige arbeid og kompetansehevande tiltak.

Landbruksdirektoratet har ca.220 tilsette fordelt på fem avdelingar: Digitalisering og organisasjon, Ressurs og areal, Landbruksproduksjon, Reindrift og Handel og industri. Bli med på laget.

Legg inn/oppdater CV-en din her.

I samsvar med offentleglova § 25 gjer vi merksam på at opplysningar om søkjarane kan bli offentleggjorde sjølv om søkjarane har bede om å bli unnatekne frå å bli førte opp på søkjarlista. Søkjarane vil i tilfelle bli varsla om dette på førehand.

Ledige stillinger

Det er for tiden ingen ledige stillinger.