Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Korleis kontakte Landbruksdirektoratet

OSLO
KART-STORTINGSGATA
(Klikk her for større versjon)
 
 
 
 
 
 

Felles postadresse, e-post og telefon
Postboks 1450 Vika
0116 Oslo

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

Telefon: 78 60 60 00

 

 

OSLO         ALTA         STEINKJER         

Besøksadresse
Stortingsgt. 28,
0161 Oslo

 

Besøksadresse
Løkkeveien 111,
9510 Alta

 

Besøksadresse
Skolegata 22,
7713 Steinkjer

 

 

Fakturaadresse
Landbruksdirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Alle fakturaer og kreditnotaer merkast med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillarreferanse)

EHF-faktura
Det er eit krav at staten skal motta elektroniske fakturaer på standard EHF-format fra og med 1.7.2012.
Vår elektroniske adresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 981544315 (legges inn utan mellomrom).

I enkelte system må ein også oppgi landkoden. Adressa blir då: 9908:981544315.
Alle fakturaer og kreditnotaer merkast med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillarreferanse)

Sjå her for meir informasjon om elektronisk faktura     Organisasjonsnummer: NO 981 544 315 MVA
Bankkonto: 7694 05 02280

E-post til postmottaket hos oss vil, som anna post, bli handsama i samsvar med Offentleglova (Lov om offentlighet i forvaltningen 19 juni 1970 nr 69). Dette vil seie at innhaldet i meldinga di kan verte offentleg tilgjengeleg.

Spørsmål om våre internett-tenester: Support

For spørsmål frå presse/media, kontakt kommunikasjonsdirektør Jorunn Voll.