Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Korleis kontakte Landbruksdirektoratet

OSLO
KART-STORTINGSGATA
(Klikk her for større versjon)
 
 
 
 

Felles postadresse, e-post og telefon
Postboks 1450 Vika
0116 Oslo

E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

Telefon: 78 60 60 00

 

 

 

OSLO

 

 ALTA

Besøksadresse
Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

 

Besøksadresse
Løkkeveien 111, 9510 Alta

Fakturaadresse
Landbruksdirektoratet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Alle fakturaer og kreditnotaer merkast med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillarreferanse)

EHF-faktura
Det er eit krav at staten skal motta elektroniske fakturaer på standard EHF-format fra og med 1.7.2012.
Vår elektroniske adresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 981544315 (legges inn utan mellomrom).

I enkelte system må ein også oppgi landkoden. Adressa blir då: 9908:981544315.
Alle fakturaer og kreditnotaer merkast med 4010+initialer til ansatte i direktoratet (bestillarreferanse)

Sjå her for meir informasjon om elektronisk faktura     



Organisasjonsnummer: NO 981 544 315 MVA
Bankkonto: 7694 05 02280

E-post til postmottaket hos oss vil, som anna post, bli handsama i samsvar med Offentleglova (Lov om offentlighet i forvaltningen 19 juni 1970 nr 69). Dette vil seie at innhaldet i meldinga di kan verte offentleg tilgjengeleg.

Spørsmål om våre internett-tenester: Support

For spørsmål frå presse/media, kontakt kommunikasjonsdirektør Jorunn Voll.