Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leiinga i Landbruksdirektoratet

Leiinga i Landbruksdirektoratet består av administrerande direktør Jørn Rolfsen og fem avdelingsdirektørar.

Presse og media kan fritt nytte bileta av leiinga i Landbruksdirektoratet.

Jørn Rolfsen Foto: Landbruksdirektoratet

Jørn Rolfsen
Administrerande direktør

Åshild Egerdal Foto: Landbruksdirektoratet

Åshild Egerdal
Direktør Avdeling administrasjon

 Landbruksdirektoratet har organisert verksemda i fem avdelingar som kvar blir leidd av ein direktør og tilhørende seksjonssjefar.

Reidar Olsen Foto: Landbruksdirektoratet

Reidar Olsen
Direktør Avdeling landbruksproduksjon

Geir Grønningsæter Foto: Landbruksdirektoratet

Geir Grønningsæter
Direktør Avdeling ressurs og areal

Marit Jerven Foto: Landbruksdirektoratet

Marit Jerven
Direktør Avdeling handel og industri 

Magnar Evertsen Foto: Landbruksdirektoratet

Magnar Evertsen
Direktør Avdeling reindrift

 

 

Magnar Evertsen
Direktør Avdeling reindrift