Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leiinga i Landbruksdirektoratet

Leiinga i Landbruksdirektoratet består av administrerande direktør Jørn Rolfsen og fem avdelingsdirektørar.

Presse og media kan fritt nytte bileta av leiinga i Landbruksdirektoratet. Foto: Torbjørn Tandberg

 

 

Jørn Rolfsen internett Foto: Landbruksdirektoratet

Jørn Rolfsen
Administrerande direktør

 

 

Jorunn Voll internett Foto: Landbruksdirektoratet

Jorunn Voll
Kommunikasjonsdirektør

 

 

 Landbruksdirektoratet har organisert verksemda i fem avdelingar som kvar blir leidd av ein direktør og tilhørende seksjonssjefar.

 Nils Einar Eliassen_Internett 2 Foto: Landbruksdirektoratet

Nils-Einar Eliassen
Direktør Avdeling landbruksproduksjon

Geir Grønningsæter internett 2 Foto: Landbruksdirektoratet

Geir Grønningsæter
Direktør Avdeling ressurs og areal

Marit Jerven internett Foto: Landbruksdirektoratet

Marit Jerven
Direktør Avdeling handel og industri 

Liv Berit Hætta internett Foto: Landbruksdirektoratet

Liv Berit Hætta
Di
rektør Avdeling reindrift

 Bjørn Hagen internett Foto: Landbruksdirektoratet

Bjørn Georg Hagen
Direktør Avdeling digitalisering og organisasjon