Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Leiinga i Landbruksdirektoratet

Leiinga i Landbruksdirektoratet består av administrerande direktør Jørn Rolfsen og fem avdelingsdirektørar.

Presse og media kan fritt nytte bileta av leiinga i Landbruksdirektoratet.

Jørn Rolfsen Foto: Landbruksdirektoratet

Jørn Rolfsen
Administrerande direktør

 Jorunn Voll (Foto: Bodvar Eggen. Copyright: Landbruksdirektoratet)

Jorunn Voll
Kommunikasjonsdirektør

 Landbruksdirektoratet har organisert verksemda i fem avdelingar som kvar blir leidd av ein direktør og tilhørende seksjonssjefar.

Reidar Olsen Foto: Landbruksdirektoratet

Reidar Olsen
Direktør Avdeling landbruksproduksjon

Geir Grønningsæter Foto: Landbruksdirektoratet

Geir Grønningsæter
Direktør Avdeling ressurs og areal

Marit Jerven Foto: Landbruksdirektoratet

Marit Jerven
Direktør Avdeling handel og industri 

 Liv Berit Hætta (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Liv Berit Hætta
Fung d
irektør Avdeling reindrift

 Åshild Egerdal Foto: Landbruksdirektoratet

Åshild Egerdal
Direktør Avdeling digitalisering og organisasjon