Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Strategi 2015-2020

SAMFUNNSOPPDRAG

  • Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet.
  • Landbruksdirektoratet arbeider for økt matproduksjon, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk.
  • Landbruksdirektoratets oppgave er å forvalte økonomiske og juridiske virkemidler, samt å være et støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

MÅL FOR STRATEGIPERIODEN
Landbruksdirektoratet skal:

  • bidra til å nå de landbrukspolitiske målene
  • utvikle direktoratsrollen
  • videreutvikle og forenkle virkemidlene
  • forbedre og effektivisere forvaltningen

FØLGENDE 5 STRATEGIER ER UTARBEIDET:

Last ned direktoratets strategiske plan 2015-2020