Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Utøvende

Vi skal produsere målrettede, brukervennlige og effektive tjenester.

  • Vi skal tilby helhetlige og samordnede tjenester som bidrar til å gjøre hverdagen enkel og effektiv for målgruppene
  • Vi skal utvikle og produsere tjenestene basert på god kunnskap om målgruppenes behov
  • Vi skal løse oppgavene i samarbeid med andre offentlige etater og brukerne der det er hensiktsmessig
  • Vi skal videreutvikle styringssystemet for Landbruksdirektoratet
  • Vi skal være god på risikobasert kontroll av tilskudd, erstatning, avgifter og rettigheter
  • Vi skal videreutvikle rollen som sekretariat for styrer, råd og utvalg