Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høringer

Saker på høring

TittelHøringsfrist
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien22.11.17
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201805.11.17
Høring - ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak - husdyr, planter og skogtrær23.10.17

Saker under behandling

TittelHøringsfrist
Høring av forslag til ny forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl05.11.16

Avsluttede saker

TittelHøringsfrist
Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer10.08.17
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201722.05.17
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr09.12.16
Høring av forskrift om søknad- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd30.11.16
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien25.11.16
Høring: Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201720.11.16
Høring av endringer i forskrift om omregningsfaktorer21.06.16
Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201625.05.16
Høring - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon21.03.16
Høring - endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker04.12.15
Forslag til endringer i skolemelkordningen i markedsreguleringen03.12.15
Høring. Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201627.11.15
Høring av forskrift om minstekvantum epleråstoff for bearbeidingsindustrien25.11.15
Forslag til endringer i Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten15.11.15
Forslag til endringer av forskrift av 22. oktober 2008 om markedsregulering til å fremme omsetning av jordbruksvarer01.11.15
Høring - erstatning ved klimabetinget avlingssvikt - forslag til nye satser14.08.15
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk13.05.15
Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA10.04.15
Høring av endringer i retningslinjer for markedsregulering av kjøtt09.02.15
Høring. Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende f.o.m. 1.1.201510.12.14
Høringsforslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk10.12.14
Høringsbrev Forslag til ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.01.12.14
Høring av forslag til endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og av forslag til endringer i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter 24.11.14
Høring av forskrift om minstekvantum epleråstoff for bearbeidingsindustrien24.11.14
Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer17.06.14
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk15.05.14
Høring av forslag til endringer i sats- og beregningsforskriften - avlingssvikt30.04.14
Høring av endringer i retningslinjer for markedsregulering av egg03.02.14
Høring. Forslag til forskrift om satser for innfrakt av slakt - nye satser gjeldende f.o.m. 1.1.201416.01.14
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr19.12.13
Høring: Forslag til endring av regler om rapportering i PU - årlige revisorattesterte oppgaver07.06.13
Høring av forslag til endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer m.m. 13.05.13
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk10.05.13
Høring av endring i forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt30.04.13
Høring. Forslag til Forskrift om satser for innfrakt av slakt - Nye satser for innfrakttilskudd for slakt gjeldende f.o.m. 1.1.201310.01.13
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr07.12.12
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk16.05.12
Høring. Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon 03.01.12
Høring: Retningslinjer for eksport av ost med støtte14.12.11
Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon15.07.11
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk16.05.11
Høring: Ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker06.05.11
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk18.05.10
Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt07.05.10
Retningslinjer for gjennomføring av markedsreguleringen av kjøtt18.01.10
Regelverk under Omsetningsrådet - endring av markedsordningen for kjøtt08.06.09
Endring av forskrift om satser i PU-ordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør22.05.09
Regelverk under Omsetningsrådet (melk)05.05.09
Høring: Skogsvirke til bioenergi - endring av forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket30.03.09
Kvoteordningen for melk