Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høringer

Saker på høring

TittelHøringsfrist
Høring - ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak - husdyr, planter og skogtrær23.10.17

Saker under behandling

TittelHøringsfrist
Høring av forslag til ny forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl05.11.16

Avsluttede saker

TittelHøringsfrist
Høring av satser for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr09.01.18
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien22.11.17
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201805.11.17
Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer10.08.17
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201722.05.17
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr09.12.16
Høring av forskrift om søknad- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd30.11.16
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien25.11.16
Høring: Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201720.11.16
Høring av endringer i forskrift om omregningsfaktorer21.06.16
Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201625.05.16
Høring - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon21.03.16
Høring - endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker04.12.15
Forslag til endringer i skolemelkordningen i markedsreguleringen03.12.15
Høring. Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201627.11.15
Høring av forskrift om minstekvantum epleråstoff for bearbeidingsindustrien25.11.15
Forslag til endringer i Kravspesifikasjon for rå melk under forsyningsplikten15.11.15
Forslag til endringer av forskrift av 22. oktober 2008 om markedsregulering til å fremme omsetning av jordbruksvarer01.11.15
Høring - erstatning ved klimabetinget avlingssvikt - forslag til nye satser14.08.15
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk13.05.15
Høring av forslag til forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av LA-MRSA10.04.15
Høring av endringer i retningslinjer for markedsregulering av kjøtt09.02.15
Høring. Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende f.o.m. 1.1.201510.12.14
Høringsforslag til ny forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk10.12.14
Høringsbrev Forslag til ny forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel m.v.01.12.14
Høring av forslag til endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer og av forslag til endringer i retningslinjer for markedsregulering av melk og melkeprodukter 24.11.14
Høring av forskrift om minstekvantum epleråstoff for bearbeidingsindustrien24.11.14
Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer17.06.14
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk15.05.14
Høring av forslag til endringer i sats- og beregningsforskriften - avlingssvikt30.04.14
Høring av endringer i retningslinjer for markedsregulering av egg03.02.14
Høring. Forslag til forskrift om satser for innfrakt av slakt - nye satser gjeldende f.o.m. 1.1.201416.01.14
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr19.12.13
Høring: Forslag til endring av regler om rapportering i PU - årlige revisorattesterte oppgaver07.06.13
Høring av forslag til endringer i forskrift om markedsregulering til å fremme omsetningen av jordbruksvarer m.m. 13.05.13
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk10.05.13
Høring av endring i forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt30.04.13
Høring. Forslag til Forskrift om satser for innfrakt av slakt - Nye satser for innfrakttilskudd for slakt gjeldende f.o.m. 1.1.201310.01.13
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr07.12.12
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk16.05.12
Høring. Forslag til endring i forskrift om erstatning etter offentlig pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrsproduksjon 03.01.12
Høring: Retningslinjer for eksport av ost med støtte14.12.11
Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon15.07.11
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk16.05.11
Høring: Ny forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker06.05.11
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk18.05.10
Forskrift om kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite pga rovvilt07.05.10
Retningslinjer for gjennomføring av markedsreguleringen av kjøtt18.01.10
Regelverk under Omsetningsrådet - endring av markedsordningen for kjøtt08.06.09
Endring av forskrift om satser i PU-ordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør22.05.09
Regelverk under Omsetningsrådet (melk)05.05.09
Høring: Skogsvirke til bioenergi - endring av forskrift om nærings- og miljøtiltak i skogbruket30.03.09
Kvoteordningen for melk