Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Høringer

Saker på høring

TittelHøringsfrist
Høring av forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp25.01.21
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien 2020/202126.11.20

Avsluttede saker

TittelHøringsfrist
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr15.12.20
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr gjeldende fra 1.1.202130.11.20
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 202022.05.20
Høring - Forslag til endringer i Omsetningsrådets regelverk01.03.20
Høring av forskrift om endring av forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp22.01.20
Høring av endringer i forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk16.12.19
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr11.12.19
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr gjeldende fra 1.1.202029.11.19
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien 2019-202022.11.19
Høring av ny forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap 16.09.19
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201920.05.19
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr gjeldende fra 1. mai 201912.04.19
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. januar 201910.12.18
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr gjeldende fra 1.1.201923.11.18
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien21.11.18
Høring av nasjonal instruks om regionale miljøtilskudd i jordbruket14.09.18
Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer25.06.18
Høring av forslag om endringer i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon07.06.18
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201811.05.18
Høring av satser for frakttilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr09.01.18
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien22.11.17
Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201805.11.17
Høring - ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak - husdyr, planter og skogtrær23.10.17
Høring: Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201722.05.17
Høring av ny forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr09.12.16
Høring av forskrift om søknad- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd30.11.16
Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien25.11.16
Høring: Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr - nye satser gjeldende fra 1. januar 201720.11.16
Høring av forslag til ny forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl05.11.16
Høring av endringer i forskrift om omregningsfaktorer21.06.16
Nye satser i prisutjevningsordningen for melk fra 1. juli 201625.05.16
Høring - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon21.03.16
Høring - endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker04.12.15
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr19.12.13
Høring. Forskrift om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr07.12.12