Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien

Landbruksdirektoratet skal fastsette minstekvantumets størrelse i etterkant av hver eplehøst og innen 1. desember hvert år.

Man kan avgi høringsuttalelse selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Uttalelsene blir offentliggjort på Landbruskdirektoratets nettsider

Kontakt: