Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring av forskrift om minstekvantum av epleråstoff til bearbeidingsindustrien 2019-2020

Landbruksdirektoratet skal fastsette minstekvantumets størrelse i etterkant av hver eplehøst og innen 1. desember hvert år.

Man kan avgi høringsuttalelse selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Uttalelsene blir offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontakt: