Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring av forslag om endringer i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Landbruksdirektoratet sender på høring forslag om endringer i forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 2015-09-15 nr. 1054 (sats- og beregningsforskriften).
Formål og vilkår for ordningen framgår av forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 2012-01-17 nr. 56. Formålet er å redusere økonomiske tap som oppstår ved produksjonssvikt forårsaket av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Uttalelsene vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt: