Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring av forslag til endring i forskrift om omregningsfaktorer

Landbruksdirektoratet sendte 29. mai 2018 ut forslag til endringer i FOR-2009-06-30-954 «Forskrift om omregningsfaktorer for råvarer til matmel og kraftfôrproduksjon ved fastsettelse av tollsatser og prisutjevningsbeløp».