Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring - endring av forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker

For å sikre tilgang på såvare som er tilpasset ulike klima- og vekstvilkår, har Landbruksdirektoratet foreslått endringer i forskrift om tilskudd til frøavl (m.m.). Endringsforslagene er sendt ut på høring med frist den 4. desember.

Det er et mål i landbrukspolitikken å ha landbruk over hele landet. Endringsforslagene skal stimulere til økt produksjon og lagring av egnet såvare for norsk jordbruk, tilpasset skiftende og ulike forhold. I jordbruksavtalen avsettes det årlig midler til dette formålet.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Høringsuttalelsene blir offentliggjort på Landbruksdirektoratet sine nettsider.