Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring: Forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr gjeldende fra 1.1.2020

Landbruksdirektoratet sender med dette forslag til ny forskrift om satser for tilskudd til frakt av slaktedyr av storfe, sau, geit og gris, samt tilskudd til mobilt slakteri for frakt av slakteriet til produsent, gjeldende fra 1. januar 2020, på høring.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet: postmottak@landbruksdirektoratet.no.

Merk høringsuttalelsen med referansenummer: 19/47956.

Høringsfrist er 29. november 2019.

Alle høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontakt: