Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring - ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon

Landbruksdirektoratet sender på vegne av Landbruks- og matdepartementet forslag til ny forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon på høring.

Med hjemmel i utredningsinstruksen av 18. februar 2000, punkt 1.3 fravikes instruksens punkt 5.2 om høringsfrist for forskrifter på tre måneder. Fravikelsen begrunnes med at det foreligger særlige omstendigheter.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene sendes Landbruksdirektoratet og vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Kontakt: