Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Høring - ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak - husdyr, planter og skogtrær

På vegne av Landbruks- og matdepartementet (LMD) sender Landbruksdirektoratet forslag til ny forskrift om tilskudd til genressurstiltak- husdyr, planter og skogtrær på høring.

Svar på høringen skal sendes til Landbruksdirektoratet: hoeringer@landbruksdirektoratet.no

Merk høringsuttalelsen med refereransenummer 17/28983

Høringsfrist er 23. oktober 2017.

Høringsuttalelsen vil bli offentliggjort på Landbruksdirektoratets nettsider.

Du er velkommen til å gi høringsuttalelse selv om du ikke er oppført på lista over høringsinstanser. Videresend gjerne høringen til aktører som kan være aktuell høringsinstans, men som ikke står på listen.

Les mer om tilskuddsordningen på nettsiden til Landbruksdirektoratet.