Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Offentleg postjournal

Landbruksdirektoratet publiserer postjournalane sine i systemet "eInnsyn"

"eInnsyn" er ein felles publiseringsteneste for statlege verksemder sine postjournalar. Verksemdene brukar tenesten til å publisere postjournalene sine på Internett. Postjournalane blir deretter samla i ein felles database med søkemoglegheit for brukarane.

I "eInnsyn" kan du søke etter dokumentar som er mottekne, sende eller oppretta av Landbruksdirektoratet, se dokumentdetaljar og bestille innsyn. 

Her finn du "eInnsyn" for Landbruksdirektoratet.

 

Landbruksdirektoratet si avdeling i Alta la fram til 10. februar 2017 ut eigen postjournal.

Her kan du søke i Alta-avdelinga si tidlegare postjournal.