Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Serviceerklæring

Våre brukarar er framfor alt anna offentleg landbruksforvalting i kommunane og fylkesmannsembeta i tillegg til næringsmiddelindustrien.

Kontorarbeid (Copyright: Colourbox.com)

Vi skal levere tenestene våre elektronisk

Serviceerklæringa rettar seg særleg mot næringslivet, bønder, næringsmiddelindustrien og importørar. I serviceerklæringa fortel vi om tenestene vi yter til desse brukarane.


Meir informasjon om retten til å klage