Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Di tilbakemelding er viktig for Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet ønskjer tilbakemeldingar både om du er nøgd og om du meiner at serviceerklæringa ikkje blir oppfylt. Di tilbakemelding er ei kjelde til læring for Landbruksdirektoratet. Saka vil difor bli teken opp med den aktuelle avdelinga. Du vil motta eit svar på tilbakemeldinga di innan 2 veker.

Send ein e-post til postmottak@landbruksdirektoratet.no og adresser den til administrerande direktør. Vi ber om at du spesifiserer kort kva saka gjeld, når du var i kontakt med oss og kva for ei avdeling du var i kontakt med. Meldinga merkar du "Tilbakemelding på service".