Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Brukergrupper

Agros skal brukes av saksbehandlere i kommunen, fylkesmannen og direktoratet der det fattes vedtak og utbetales tilskudd. Bonden skal kunne søke tilskudd og erstatning via digital selvbetjeningsløsning.

 • Brukerinvolvering og brukskvalitet

  Agros skal utvikles etter direktoratets designguide for utforming av brukergrensesnitt. Designguiden skal sikre enhetlig
  utseende og oppførsel på tvers av direktoratets systemer slik at Agros likner på feks. det nye systemet for produksjonstilskudd og for naturskade.

  Agros skal følge minimumskravene for universell utforming, og Elmer 3-standarden for utforming av digitale søknadskjema. Agros skal støtte alle nye nettlesere og mobile enheter for søkere, samt nettbrett for saksbehandling.

  Direktoratet vil involvere aktuelle brukere og brukergrupper underveis i prosjektet for utforming av krav og test av
  systemet.

 • Innføring og opplæring

  For hver leveranse skal direktoratet utarbeide et innførings- og opplæringsopplegg i samarbeid med aktuelle forvaltningsenhet.