Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Framdriftsplan

Agros skal utvikles og settes i produksjon trinnvis over tre år. På den måten vil du som bruker systemet få nytte av det tidligst mulig, og kan gi verdifull tilbakemelding i faktisk bruk av systemet. Dermed vil du også kunne påvirke videre utvikling og funksjonalitet i systemet.

Leveranse 1: Pilotløsning for Fylkesmannen i Hedmark – august 2017

Kjerneløsning for saksbehandling, godkjenning og utbetaling. Rammehåndtering.
Ordninger: Klima- og miljøprogrammet – midler til fylkesvise tiltak
Brukere: Saksbehandlere hos Fylkesmannen i Hedmark.
Satt i produksjon: 23. august 2017

 

Leveranse 1.1 – januar 2018

Digital selvbetjeningsløsning for søker, støtte for engangstilskudd, avslutte saker og inndra midler.

Ordninger:

 • Klima- og miljøprogrammet – midler til fylkesvise tiltak
 • Husdyrgjødsel til Biogass

Brukere: Saksbehandlere fylkesmannen. Regnskapsansvarlig og saksbehandlere i Landbruksdirektoratet

Søker: Foretak

Planlagt produksjonssetting av Agros: 10.januar 2018

 

Leveranse 2.0 – 15. august 2018

Digital selvbetjeningsløsning for søker for avløsning ved sykdom og fødsel mv., sentrale rammer, klage/omgjøring, integrasjon med SvarUt

Ordninger

 • Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel o.l.

Brukere: Saksbehandlere i kommunene, innsyn og kontroll for fylkesmannen

Søker: Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, privatpersoner

 

Leveranse 2.01 – 17. august 2018

Digital selvbetjeningsløsning for søker for alle ordninger i leveransen. Klage/omgjøring, mulighet for å endre prosjektfrist.

Ordninger

 • Klima- og miljøprogrammet (KMP) - tilskudd til nasjonale prosjekter
 • Økologisk landbruk – tilskudd til nasjonale prosjekter
 • Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler – tilskudd til nasjonale prosjekter

Brukere: Saksbehandlere hos fylkesmannen og i Landbruksdirektoratet

Søker: Utrednings- og forskningsvirksomheter, fag- og næringsorganisasjoner

 

Leveranse 3.0 - november 2019 

Ordninger:

 • Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket KIL
 • Tilskudd til genressurstiltak

Nye funksjoner for fordeling av rammer fra Landbruksdirektoratet til fylkesmann, og fra fylkesmann til kommuner, med tanke på ordningene som innlemmes fra nyttår-

 

Leveranse 4.0 – januar 2019

Ordninger:

 • Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
 • Tilskudd til drenering
 • Tilskudd til landbruksvikarvirksomhet
 • Tidligpensjon for jordbrukere, fokus på overføring av eksisterende brukere til SAP

Pågående prosjekter fra SMIL og Drenering konverteres inn fra Saturn

Brukere: Saksbehandlere i kommunene og hos fylkesmannen

Søkere: Foretak (Kommuner, foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon

 

Leveranse 4.5 - mai 2019

Ferdigstille oversikter over forbruk og ansvar for alle ordninger og brukertyper

Ordninger

 • TPO

 

Leveranse 5.0 – august 2019

Ordninger:

 • Forskningsmidler, tilskudd til utredning

 

Leveranse 6.0 – januar 2020

Programutvidelse for Reisetilskudd ved syke- og inseminasjonsbesøk

 • Reisetilskudd ved syke- og inseminasjonsbesøk
 • Utvalgte kulturlandskap
 • Verdensarven
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester
 • Kompensasjon ved restriksjoner i bruk av utmarksbeite på grunn av rovvilt
 • Tilskudd til konfliktforebyggende tiltak reindriften
 • UT-midler - håndtere åpne saker fra Saturn