Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Hvordan søke?

Her finner du informasjon som kan være til hjelp når du skal fylle ut og levere søknad.

Du må

  1. Velge riktig søknadsskjema for ordningen i Altinn (se nedenfor)
  2. Logge inn i Altinn via ID-porten
  3. Velge foretaket du skal levere inn søknad for i Altinn. Finner du ikke foretaket, se veiledningene "Har du riktig rettighet i Altinn?" og  "Hvordan få riktig rettighet i Altinn?"
  4. Fylle ut og sende inn søknaden

Du må normalt sende inn søknaden på vegne av et foretak. Du må du ha rollen ”Primærnæring og næringsmiddel” for foretaket eller  enkeltrettighet til den aktuelle tjenesten / søknadsskjemaet i Altinn for å sende inn søknad. Se "Hvordan få riktig rettighet i Altinn?".

For noen ordninger og i særlige tilfeller, kan du søke som privatperson.

Kvittering på innsendt søknad og vedtak på saken sendes til foretakets innboks i Altinn. Vedtak varsles via oppgitt kontaktinformasjon (enten epost eller mobilnummer) i søknaden.