Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Brukerstøtte

Du er kommet til rett sted hvis du ønsker hjelp knyttet til elektronisk løsning for følgende ordninger:

 • SMIL
 • Drenering
 • Landbruksvikar
 • Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v.
 • KMP fylkesvise midler
 • KMP sentrale midler
 • Utviklingstiltak økologisk jordbruk
 • Genressurstiltak
 • Tilskudd til kompetanseutvikling i jordbruker (KIL)
 • Husdyrgjødsel til biogass 

Jeg er søker og opplever tekniske problemer

Opplever du tekniske problemer, ustabilitet eller liknende ved bruk av vår elektroniske selvbetjeningsløsning, få hjelp ved å sende epost til support@landbruksdirektoratet.no

 

Jeg er søker og har spørsmål om regelverk

Faglige spørsmål, herunder spørsmål om regelverk knyttet til aktuell ordning, rettes til enheten som du sender søknaden din til:

 • SMIL, Drenering, Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.v.: Henvend deg til landbrukskontoret i kommunen der landbrukseiendommens driftssenter ligger.
 • KMP fylkesvise midler: Henvend deg til fylkesmann i fylket der aktivitetene skal utføres.
 • KMP, ØKO og Handlingsplan plantevern,  sentrale midler: Henvend deg til Landbruksdirektoratet, support@landbruksdirektoratet.no
 • Tilskudd til genressurstiltak, kompetanseutvikling i jordbruket :Henvend deg til Landbruksdirektoratet, support@landbruksdirektoratet.no
 • Husdyrgjødsel til biogass: Henvend deg til Landbruksdirektoratet, support@landbruksdirektoratet.no

 

Jeg er saksbehandler og trenger hjelp med løsningen

Opplever du tekniske problemer, ustabilitet eller liknende, eller har du spørsmål om bruk av løsningen, få hjelp på  support@landbruksdirektoratet.no

 

Jeg vil gi innspill til dem som utvikler den elektroniske løsningen

Spørsmål om eller innspill til prosjektet Agros, kan sendes til support@landbruksdirektoratet.no

Ta også gjerne kontakt med prosjektleder