Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)
Skriv ut

Styringsdokument

Dei årlege tildelingsbreva frå Landbruks- og matdepartementet set rammer for verksemda.

Landbruksdirektoratet har kontorer i Oslo og Alta, der avdelingen i Alta har ansvar for reindrifta.