Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Markedsregulering for pelsdyr

Pelsdyrnæringen har ca. 200 driftsenheter spredt utover det meste av landet. Fôrproduksjon foregår ved tre fôrproduksjonsanlegg. Skinnene omsettes på internasjonale skinnauksjoner til verdensmarkedspriser.

Norge produserer om lag 100 000 reveskinn og rundt 600 000 minkskinn pr. år. Sammenlignet med andre europeiske land er pelsdyrgårdene og produksjonsanleggene små. Finland, som er verdens største produsent av reveskinn, produserer til sammenligning om lag 2,2 millioner reveskinn i året. Danmark er verden største produsent av minkskinn, med om lag 17 millioner skinn per år.

De nordiske landene produserer om lag 50 prosent av verdens produksjon av mink- og reveskinn. Førstehåndsverdien av norsk skinnproduksjon er ca. 280 mill. kr.

 • Markedsregulering pelsdyr

  Markedsreguleringen av jordbruksråvarer skal sikre en stabil forsyning av varer i alle markeder til en tilnærmet lik pris. Den skal også sikre produsentene stabil avsetning og stabile priser i tråd med jordbruksavtalens bestemmelser.

  Markedsregulering av pelsdyr består av faglige tiltak og opplysningsvirksomhet. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet er forebyggende og mer langsiktige aktiviteter. Tiltakene administreres av Omsetningsrådet, der Landbruksdirektoratet er sekretariat.

   

  Omsetningsavgift

  Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon for å finansiere tiltak for å fremme omsetningen, jf. Retningslinjer om anvendelse av midler fra omsetningsavgiften til faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

  Omsetningsavgiftene på pelsdyrskinn blir innbetalt av bøndene ved salg av produktene. Avgiftene går inn i fondet for omsetningsavgift på pelsdyrskinn, og blir brukt til finansiering av faglige tiltak og opplysningsarbeid.

  For pelsdyrskinn blir det i 2019 trukket 1,0 prosent av salgsverdien i omsetningsavgift.

 •  
Kontakt

Lenker