Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Plantemateriale

Spiring - jorde og gård.

Formålet med tilskuddene er å bidra til at norsk jord- og hagebruk får tilgang på klimatilpasset, variert, sortsekte og sykdomsfritt plantemateriale.

 • Tilskudd til foredling og oppformering av plantemateriale

  Landbruksdirektoratet har forvaltningsansvar for tilskudd til foredling og framavl av plantemateriale. Dette gjelder tilskudd til planteforedling gjennom Graminor AS, tilskudd til framavl i hagebrukssektoren, tilskudd til sertifisert avl av settepoteter og tilskudd til frøavl m.m. Landbruksdirektoratet tildeler også midler til et nordisk offentlig-privat partenerskap innen planteforedling.

 • Planteforedling

  Formålet med tilskuddene er å drive planteforedling/sortsutvikling og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang på klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale.

  Midlene tildeles til prosjekter innenfor plantefordeling og oppformering etter søknad fra Graminor AS. Graminor AS har ansvaret for all foredling av plantemateriale i Norge innenfor jord- og hagebruk.

  Midler til planteforedling avsettes årlig i jordbruksforhandlingene.

  Landbruksdirektoratet tildeler midler til et nordisk offentlig-privat partenerskap innen planteforedling. Prosjektet skal løpe ut perioden 2014-2017, med mulighet til forlengelse til 2020.

 • Hagebruk

  Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre at norsk jord- og hagebruk får tilgang til klimatilpasset, variert, sortsekte og sykdomsfritt plantemateriale og gjøre materialet mer konkurransedyktig på hjemmemarkedet og eksportmarkedet.

  Utstrakt bruk av slike kontrollerte planter bidrar til å redusere risikoen for spredning av skadegjørere som er mer vanlig i andre land og på den måten også bidra til redusert behov for bruk av plantevernmidler. Tilskuddene benyttes til diagnostikk, rensing for sykdommer, testing, utprøving og oppformering av hagebruksvekster.

  Tilskuddene tildeles etter søknad til Sagaplant AS og Institutt for plantevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU).

  Midler til formålet avsettes årlig i jordbruksforhandlingene.

   

 • Settepotet

  Formålet med tilskuddsordningen er gjennom den sertifiserte settepotetavlen å stimulere til økt bruk av settepoteter av høy kvalitet til redusert pris.

  Det kan utbetales tilskudd til klonavl og til settepoteter i klassene prebasis, basis og sertifisert. Ordningen er regulert i Forskrift om tilskudd til sertifisert settepotetavl. Tilskuddet er i hovedsak sammensatt av pristilskudd, arealtilskudd, distriktstilskudd og frakttilskudd.

  Etter søknader fra de autoriserte settepotetforretninger foretar Landbruksdirektoratet utbetaling av tilskuddene til disse. Settepotetforretningene videreformidler tilskuddene til sine kontraktdyrkere. Mattilsynet mottar tilskudd til vekstkontroll og sykdomstesting.

  Tilskuddsatsene blir fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, etter en rammebevilgning gitt under jordbruksavtalen. LMD kan endre satsene i samsvar med den aktuelle prisutvikling.

 • Engfrø m.m.

  Formålet med tilskuddet er å fremme dyrking og frøforsyning av gras, belgvekster, rotvekster og grønnsaker med klimatilpassede sorter. 

  Alle tilskudd under ordningen utbetales til godkjente såvareforretninger etter søknad fra disse. Forretningene videreformidler areal- og pristilskuddene til sine kontraktdyrkere, mens overlagringstilskudd tilkommer forretningene.

  Tilskuddsatsene er fastsatt i forskriften. Rammen for tilskuddet fastsettes i jordbruksforhandlingene.