Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Ny forskrift om tilskudd til frøavl er fastsatt

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt ny forskrift om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og og grønnsaker. Forskriften trådte i kraft fra årsskiftet.

Rødkløver (Copyright: Landbruksdirektoratet)

Det er innført pristilskudd for hvitkløver og tetraploid rødkløver. Foto: Landbruksdirektoratet

Hensikten med den nye forskriften er å stimulere til økt produksjon og lagring av egnet såvare for norsk jordbruk, tilpasset skiftende og ulike forhold. I jordbruksavtalen avsettes det årlig midler til dette formålet.

Importert såfrø kan gi mulighet for større avlinger, men kan også være mindre vinterherdig enn frø som er utviklet for norske forhold. Engvekster er flerårige å må derfor tåle å stå ute i jorda over vinteren. Overvintring kan være kritisk i de nordlige landsdeler og langs kysten med ustabilt vær og mer krevende overvintringsforhold. Dårlig overvintring kan gi avlingssvikt og økte kostnader for landbruket. Det er behov for frø som er tilpasset vårt klima og våre vekstforhold.

Nye satser og søknadsfrister

Tilskudd til frøavl består av pristilskudd, arealtilskudd og tilskudd til overlagring av frø. Frøavlerne mottar areal- og pristilskudd, mens såvarefirmaene mottar tilskudd til overlagring. Det er fastsatt nye satser for tilskuddene. Ny forskrift klargjør dokumentasjonskrav og søknadsprosedyrer. Forholdet mellom såvarefirmaene, Mattilsynets og Landbruksdirektoratets roller og myndighetsområder er tydeliggjort.

Stimulerer til økt produksjon av hvitkløver- og rotvekstfrø

Det er behov for mer klimatilpasset hvitkløverfrø. Dette frøet kan være krevende å avle og tilskuddsordningen for hvitkløver styrkes. Det er innført pristilskudd for hvitkløver og tetraploid rødkløver. Garantitilskuddet for rødkløver reduseres noe og fastsettes på samme nivå som for hvitkløver.

Satser som gjelder dyrking og lagring av rotvekstfrø er økt for å stimulere til økt produksjon.

Beredskap gjennom overlagring av frø

Frøavlingene varierer mye, en årsvariasjon på 30 prosent er normalt. I år med lave frøavlinger i Norge kan også tilgangen på såfrø fra de øvrige nordiske land bli for lav, fordi de klimatiske dyrkingsbetingelsene kan være relativt like. Økte satser for tilskudd til overlagring av frø skal bidra til at såvarefirmaene overlagrer nok frø for å sikre markedet en stabil tilgang på egnet såfrø.

Forskriften erstatter forskrift av 3. juli 2002 nr 779 om tilskudd til frøavl m.m. i gras, engbelgvekster, rotvekster og grønnsaker.

 

Forskriften er tilgjengelig på Lovdata

 

Mer om temaet

Eksterne lenker