Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Informasjon om veterinærer og koronasmitte

Landbruksdirektoratet og Mattilsynet har sendt informasjon til veterinærer, fylkesmenn og kommuner om hvilke regler som gjelder dersom veterinærer kommer i karantene på grunn av koronasmitte.

Veterinær med sprøyte - 674x279 (Copyright: Colourbox.com)

 

Kommunene skal sørge for veterinærdekning på dagtid og en vaktordning utenom ordinær arbeidstid. Landet er inndelt i 160 vaktdistrikter. Hvor mange veterinærer som er involvert i vaktordningen, varierer fra distrikt til distrikt. I enkelte vaktdistrikt er det kun to veterinærer som deler vakten seg imellom.

Koronautbruddet vil kunne føre til at tilgangen på veterinærer kan bli kritisk. Vi kan raskt få en situasjon hvor veterinærer som dekker et vaktdistrikt er syke eller i karantene. Fravær av veterinærer vil kunne utgjøre et dyrevelferdsproblem, få innvirkning på forsyningssikkerheten og påvirke beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer.

Spørsmål og svar på nett
På Landbruksdirektoratet.no er det opprettet en egen side med spørsmål og svar om hvilke regler som gjelder dersom veterinærer blir syke av koronasmitte. Oversikten er laget i samarbeid med Mattilsynet, og baserer seg på problemstillinger som veterinærer og ansvarlige kommuner har kommet med. Det er også sendt et eget informasjonsskriv til kommuner, fylkesmenn og veterinærer. 

– Veterinærer som arbeider med husdyr har en kritisk samfunnsfunksjon. Heldigvis har vi til nå ikke fått melding om veterinærmangel på grunn av koronasmitte. Men vaktordningen er i utgangspunktet sårbar flere steder i landet, og vi må være føre var. Derfor vil vi nå minne kommunen om det ansvaret de har, og bistå ved å gi gode råd gjennom den informasjonen vi nå sender ut, sier seksjonssjef Hilde Haug Simonhjell i Landbruksdirektoratet.

Sentrale spørsmål som besvares på nett og i informasjonsskriv er blant annet: Kan veterinærer i karantene arbeide med dyr? Kan vaktdistrikt samarbeide om vakt?

Les mer her. 

Kontaktperson

Mer om temaet