Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Nyttig pilot på digital tjeneste for veterinærer

Veterinærer fra hele landet har i sommer testet ny, digital løsning for veterinærreiser. Pilotbrukerne har registrert reiseopplysninger for beregning av reisetilskudd fra fylkesmannen og reiserefusjon fra Geno.

Veterinær med sprøyte - 674x279 (Copyright: Colourbox.com)

Foto: Colourbox.com


Den nye, digitale løsningen vil forenkle og effektivisere arbeidet både for veterinærer og saksbehandlere. Bruk av digitale karttjenester gjør det enkelt for veterinærer å søke om reisetilskudd fra Fylkesmannen, og for Fylkesmannen å behandle søknader fordi søknadene i de fleste tilfeller kan behandles automatisk.

- Jeg savner overhodet ikke det gamle papirbaserte systemet. Dette er et fremskritt og heldigvis er enda et kjedelig papirskjema historie, sier Petter C. Rokstad, en av pilotbrukerne til veterinærforeningens nettsted. 

Du kan lese mer om det nye systemet og om pilotbrukernes erfaringer på nettsidene til Den norske veterinærforening

 

Viktige tilbakemeldinger 

Tretten pilotbrukere testet løsningen i siste halvdel av juni. De er i all hovedsak svært fornøyde, og har kommet med nyttige tilbakemeldinger.

- Tilbakemeldingene har vært nødvendige og viktige, sier Inger Anne Ringereide i Landbruksdirektoratet. – Oppfølgingen av innrapporterte uklarheter, feil og mangler er godt i gang, og de viktigste forholdene vil bli rettet opp før løsningen i Dyrehelseportalen åpnes for alle veterinærer over sommeren. 

Kontaktperson

Mer om temaet