Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lite endringer i kyllingklekkinga sammenlignet med 3. kvartal i 2017

Selv om det ble klekt færre kyllinger av verperase i 3. kvartal 2018, er total klekte kyllinger hittil i år høyere enn på samme tid i 2017. Dermed ser det ut som 2018 blir enda et år med overskudd i eggmarkedet. Samtidig ble det klekt færre kalkunkyllinger og kyllinger av slakterase.

Nyklekte kyllinger (Copyright: Statens landbruksforvaltning)

 

I 3. kvartal 2018 økte antall klekte kyllinger av slakterase med 3 tre prosent sammenlignet med samme periode i 2017. Det tilsvarer en økning på 474 081 kyllinger. Det forventes at klekketallene på slutten 2018 er lavere enn i 2017. Dette på grunn av nedgang i klekketall på 9 prosent i 1. kvartal og 3 prosent i 2. kvartal 2018. I 2017 ble det totalt klekt 68,4 mill. kyllinger av slakterase. For 2018 forventer vi at tallet er ca. 1 prosent lavere.

Kalkunkyllinger

Det ble klekt 225 000 kalkunkyllinger i 3. kvartal. Det er ca. 2 300 dyr mer, eller 1 prosent høyere enn i 3. kvartal 2017. Tallet på klekte kalkunkyllinger har likevel gått ned siden 2. kvartal 2017, da Norsk Kylling faset ut kalkunslaktinga si.

Overskudd i eggmarkedet

Antall klekte kyllinger av verperase gikk ned i 3. kvartal, etter økning på henholdsvis 9 og 2 prosent de første to kvartalene i 2018, sammenlignet med samme periode i 2017. Det ble klekket rundt 1,82 mill. kyllinger av verperase i 3. kvartal.

Nortura kom i september med en oppdatert prognose for 2018. Prognosen viser et overskudd på 390 tonn egg totalt for året. Det skjer etter at tilførselen er redusert med ca. 775 tonn ved hjelp av planlagt førtidsslakting av verpehøns.

Se hele klekkestatistikken her.

Kontaktperson

Mer om temaet