Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Tørkesommeren påvirket markedet for flere landbruksvarer i Norge og en rekke land

Den omfattende tørken som rammet Sør-Norge i 2018 har gitt store utslag for norsk landbruk. Tørken traff også andre land i Europa, Australia og USA, og påvirket tilbudet og priser på korn, kjøtt, poteter og grønnsaker.

Kloden på fat, fire gafler rundt (Copyright: Colourbox)

Landbruksdirektoratet lanserer i dag to omfattende rapporter om markedssituasjonen for landbruksvarer i Norge og resten av verden. Copyright: Colourbox

Landbruksdirektoratet offentliggjør i dag to rapporter. Markedsrapporten for 2018 oppsummerer markedene for norske landbruksvarer, mens Omverdensrapporten for 2018 tar for seg internasjonale forhold rundt produksjon av og handel med landbruksvarer. Begge rapportene er en del av direktoratets årlige underlagsmateriale til Landbruks -og matdepartementet foran jordbruksforhandlingene, men rapportene er tilgjengelige for alle interesserte.

Les Markedsrapport 2018

Les rapporten Omverdenen til norsk landbruk og matindustri 2018

Tørkesommeren satte rekorder
Den uvanlig tørre sommeren i 2018 var krevende for mange aktører i norsk landbruk. Kornproduksjonen ble halvert sammenlignet med året før, mens grasavlingene på landsbasis ble 74 prosent av det normale. Mindre grovfôr førte med seg økt behov for kraftfôr til storfe. Det har aldri blitt importert og solgt så mye kraftfôr i Norge som i 2018. Importen av høy og halm ble også rekordstor. 100 000 tonn er fem ganger mer enn et normalår.

Overskudd av melk
Bekymring for om det ville bli produsert nok melk som følge av at flere dyr ble sendt til slakt førte til at melkekvotene ble økt i løpet av sommeren. Slaktetallene ble likevel ikke så høye som man trodde, blant annet på grunn av at tredjeslåtten ble bedre enn man fryktet. Sammen med økt bruk av kraftfôr resulterte dette i et overskudd av melk. Denne melka gikk inn i reguleringslagrene for ost.

Mindre melkedrikking, ubalanse i kjøttmarkedet
Vi drikker stadig mindre melk, samtidig som salget av søt, smaksatt melk går opp. Importen av meierivarer økte med 2500 tonn, og det er ost og smaksatt melk som dominerer. 
Kjøttimporten til Norge har gått ned de siste årene, og nedgangen fortsatte i 2018. I fjor importerte vi 19 prosent mindre kjøtt enn året før. Norge er i stor grad selvforsynt med kjøtt med unntak av storfekjøtt. Kjøttmarkedet her hjemme var i 2018 fortsatt i ubalanse både for sau og lam i tillegg til at det er et stort overskudd av svinekjøtt.

  Det norske flagg Foto: Colourbox                FAKTA

Importen av landbruksvarer til Norge økte med 4,5 prosent i 2018
• Eksporten av landbruksvarer fra Norge økte med 13 prosent i 2018 til en verdi av 11,2 mrd. kroner
• I 2018 ble det importert 100 000 tonn høy og halm, det er rekord og fem ganger mer enn normalt
• Norge importerer stadig mer ost - markedsandelen økte fra 12,5 til 13,2 prosent- mye fra EU
• Norge importerer mest jordbruksvarer fra Danmark og Sverige
• 20 prosent av jordbruksvarene som importeres fra Danmark går til fiskefôr
• Den største importvaren fra Sverige, målt i verdi, er snus. Importverdien er på 1,8 mrd. kroner
• Norge eksporterte pelsskinn til Danmark for nesten 240 mill. kroner
• Norge eksporterte mose til en verdi av 25 mill. kroner i 2018
• Norge eksporterte akevitt for 173,6 mill. kroner i 2018. Det er 24 mill. kroner mindre enn året før

Lavere priser på landbruksvarer
På verdensbasis forventes det lavere priser på landbruksvarer i verden som følge av at produksjonen
av varene overstiger veksten i befolkning. Prisen på kjøtt vil synke raskest, ifølge prognosene. I følge FAO (FNs organisasjon for ernæring og landbruk) vil verdenshandelen for kjøtt havne på et rekordhøyt nivå for 2018. Produksjonen av poteter, grønnsaker, bær og frukt er stor i verdenssammenheng, men bare en liten andel blir eksportert. FAOs tall for 2018 viser at kun 1,7 prosent av friske grønnsaker til konsum blir eksportert.

Easy-go trend
Internasjonale trender går mot at matvarene skal være lette og raske å tilberede. Forbrukerne ønsker også større variasjoner, de ønsker mat med lokalt preg og å spise det som sesongen tilbyr.
Andre forbrukertrender er ferdigproduserte vegetarburgere og ferdig oppkuttet frukt.

   Verdenskart Foto: Colourbox             FAKTA

Iflg. Europas tørkeobservatorium startet tørken i Skandinavia i fjor allerede i mars
• EU, India og USA står for halvparten av verdens melkeproduksjon
• To tredeler av EUs melk går til osteproduksjon
• 95 prosent av New Zealands melkeproduksjon blir eksportert
• USA er verdens største kornprodusent, der mais utgjør den største produksjonen
• En stor del av verdens kornlager ligger i Kina
• Stadig flere etterspør mer naturlige produkter - det gir høye priser på smør på verdensmarkedet
• Nok en gang er det satt rekord for verdens produksjon av svinekjøtt. Kina er størst på svinekjøtt
• Også for storfe var det en rekordhøy produksjon i 2018
• Kjøttforbruket i verden er det høyeste siden 2014. Forbruket av fjørfekjøtt vokser raskest
• Mange land sliter med salmonellabakterier i egg. Norske egg er salmonellafrie

 

Foto på forsiden: Colourbox

Kontaktperson

Mer om temaet