Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat

Det er et stort potensial for bedre helse i befolkningen ved sunnere kostholdsvaner (Horizon 2020, Meld.St.16).
Det er særlig viktig å legge til rette for at barn og ungdom kan ha et variert og sunt kosthold, fordi kostholdsvaner dannes tidlig og i stor grad legger grunnlaget for hva man spiser senere i livet.

Sunnere bygg og havre (Copyright: Jon-Are Berg-Jacobsen/Nofima)

Hva legger grunnlaget for matvalg?
Ved å forstå hvordan smaksoppfattelse utvikles, preferanser skapes og matvalg skjer, kan man legge til rette for en utvikling av sunne produkter som faller i smak hos barn. Til tross for felles medfødte preferanser knyttet til smak, som for eksempel preferanse for søtt, er det stor variasjon i kosthold mellom ulike land, kulturer og ulike befolkningssegmenter. Det er derfor viktig med spesifikke studier som inkluderer norske barn og norsk mat. Smakspreferansene utvikles kontinuerlig gjennom hele livet. I denne prosessen spiller både eksponering for smaker og produkter så vel som sosiale faktorer og konteksten produktene inntas i en viktig rolle.

Smaksutvikling
Hovedmålet for dette prosjektet er å etablere forskningsbasert kunnskap om mekanismer for smaksutvikling hos barn for å øke konsum av sunn mat basert på norske råvarer. Arbeidet i prosjektet vil starte med en studie av barn i aldersgruppen 4-6 år over tid hvor aksept av grunnsmaker og tilhørende produkter skal undersøkes og relateres til barnas matvaner. Kunnskap fra denne studien vil knyttes sammen med resultater fra smakstester med aldersgruppen 6-8 år hvor viktigheten av ulik sensorisk logikk for aksept og valg av matvarer vil bli undersøkt.

Smaksguide for barn
Produkter fra seks industribedrifter, som deltar aktivt i prosjektet, vil benyttes som modellprodukter, og i tillegg vil bedriftsinterne studier kunne bidra med viktig kunnskap. Kombinert med nevnte studier vil aldersspesifikke testmetoder bli utviklet. Et viktig sluttresultat fra prosjektet vil være en praktisk smaksguide som vil beskrive hovedmekanismer for smaksutvikling hos barn, gi råd om egnede prosedyrer for innhenting av kunnskap om mat fra denne aldersgruppen, samt veiledning om hvordan barns spisevaner kan påvirkes i sunn retning.  I tillegg til smaksguiden vil resultatspredning fra prosjektet foregå gjennom foredrag og publisering nasjonalt og internasjonalt, etablering av et Mat & Barn nettverk med relevante nasjonale kompetansemiljøer og åpne seminarer. Prosjektet vil bidra med forståelse av «den norske smaken» noe som vil være en viktig premiss for økt matproduksjon i Norge og utvikling av landet som en matnasjon.

Fakta om prosjektet og samarbeidspartnere
Prosjektet, Utvikling av den norske smaken: Barn og preferanser for norsk mat, er et fireårlig prosjekt som ledes av Nofima ved prosjektleder og forsker Valérie Almli. Øvrige deltakere i prosjektet er INRA (Institut National de la Recherche Agronomique), Universitetet i Oslo (både Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet), Måltidets Hus v/NCE Culinology, Bama, Norgesmøllene, TINE, Kavli og Orkla Foods.

 

Prosjektfakta

Prosjektleder: Nofima ved Valérie Almli

Prosjektperiode: 2014-2017

Tilsagn: Kr 6 720 000, hvorav kr 2 358 000 fra Jordbruksavtalen (JA) og kr 4 362 000 fra Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)

Prosjektnummer: 233831

Produktkategori

  • Jordbruksavtalen (JA)
  • Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL)