Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Økt sats for forskningsavgift på korn og melk fra 1. juli 2018

Fra 1. juli gjelder nye satser for forskningsavgift. De nye satsene gjelder fram til 20. juni 2019.

Kornåker norsk

Foto: Landbruksdirektoratet


Avgiftssatsen for korn øker til 1 øre/kg og for melk til 1,9 øre/liter. For egg og kjøtt er satsene uendret. For honning og vegetabiler utgjør avgiften 0,35 % av brutto fakturabeløp eksl. merverdiavgift. Utgifter til frakt, pakking, sortering og emballasje kan ikke trekkes fra.

Produkter

Forskningsavgift

1.7.2018 – 30.6.2019

Kr/kg, liter

Egg

0,07

Kjøtt

0,14

Korn

0,01

Melk

0,019

Honning

0,35 %

Vegetabiler

0,35 %

På importerte landbruksprodukter beregnes forskningsavgiften på tolldeklarasjonen. Avgiften utgjør 0,35 % av tollverdien for råvarer og 0,25 % av tollverdien på halvfabrikata og ferdigvarer.

 

 

logo_hoved_farger_rgb[1]                                FAKTA

                                                                   Hvert år blir det delt ut 220 mill.kroner til landbruksforskning i Norge.
                                                                                                Pengene kommer fra to kilder:

  1. En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiften ligger på om lag 165 mill. kroner for 2018.
  2. Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2018 er summen 55 mill. kroner.

Forskingsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til    husdyr. Forskingsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskingsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gje midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskingsstyrene som fordeler pengene.
Les mer om forskningsmidlene

Kontaktperson