Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avrensordningen for poteter

Poteter og hender - forbehold Omsetningsrådet (Copyright: Liv Kristin Sola/Bondevennen)

Formålet med avrensordningen for poteter er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Avrenspoteter er frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, -omsetning og -foredling.

Gjennom avrensordningen mottar HOFF avrenspotet fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter. Det er kun godkjente omsetningsledd som kan inngå avtale om leveranse av avrenspotet til HOFF, jf. Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter.

Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og potetstivelse §3 sier:
"Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter."

 HOFF utnytter avrens som råstoff til potetsprit, potetmel og glukose.

Avtalt pris fra 01.01.2017 er 40 øre per kg avrens med 16 prosent stivelse, fritt levert produsentens anlegg. Tilskuddssats for prisnedskriving potetsprit er kr 9,50 per liter. Sats for prisnedskriving potetstivelse er kr 3,50 per kg. Prisnedskrivingen utbetales etter solgt volum/mengde av henholdsvis potetsprit og potetstivelse.

For detaljer om ordningen, se Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og potetstivelse.

 • Godkjente omsetningsledd -markedsordningen for poteter

  For en komplett liste med adresser klikk her

  Firmanavn

  AL Gartnerhallen
  AS Strand Brænderi
  Bama-Gruppen AS
  Bonden Grønthandel AS
  Brodersen & Larsen Skatval A/S
  Brødrene Raastad AS
  Brødrene Skovdahl AS
  Coop Norge, avd. frukt og grønt
  Ferskvarehuset AS
  Fine Forest Foods AS
  Finstad Gård Engros AS
  Fruktringen AS v/Nilsson & CO AS
  Germann Vervik Eftf. AS
  Grane Potet & Grønt BA
  Gro Industrier AS
  Hadelandspakkeriet AS
  HOFF Norske Potetindustrier BA
  Håkvik potetpakkeri AS
  KIMs Norge AS
  Lofot Agro AS
  Lågendals Pakkeriet AS
  Maarud AS
  Nødland & Gundersen Eftf. AS
  Potetlauget AL
  Sunndalspotet AS
  Toten Poteter AS
  Tromspotet AS

  Sist endret: 12.10.2020