Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Avrensordningen for poteter

Poteter og hender - forbehold Omsetningsrådet (Copyright: Liv Kristin Sola/Bondevennen)

Formålet med avrensordningen for poteter er å sikre avsetning av norskproduserte avrenspoteter. Avrenspoteter er frasorterte poteter i tilknytning til potetproduksjon, -omsetning og -foredling.

Gjennom avrensordningen mottar HOFF avrenspotet fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter. Det er kun godkjente omsetningsledd som kan inngå avtale om leveranse av avrenspotet til HOFF, jf. Forskrift om godkjenning av omsetningsledd for deltakelse i markedsordningen for poteter.

Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og potetstivelse §3 sier:
"Det kan gis prisnedskrivingstilskudd etter jordbruksavtalens satser til produsent av rektifisert potetsprit eller potetstivelse som tilbyr minimum treårig avtale om mottak av avrenspoteter fra godkjente omsetningsledd i markedsordningen for poteter."

 HOFF utnytter avrens som råstoff til potetsprit, potetmel og glukose.

Avtalt pris fra 01.01.2017 er 40 øre per kg avrens med 16 prosent stivelse, fritt levert produsentens anlegg. Tilskuddssats for prisnedskriving potetsprit er kr 9,50 per liter. Sats for prisnedskriving potetstivelse er kr 3,50 per kg. Prisnedskrivingen utbetales etter solgt volum/mengde av henholdsvis potetsprit og potetstivelse.

For detaljer om ordningen, se Forskrift om prisnedskriving ved produksjon av rektifisert potetsprit og potetstivelse.

Under er det gjengitt en liste med godkjente omsetningsledd, for en komplett liste med adresser klikk her.

Godkjente omsetningsledd -markedsordningen for poteter
Sist endret: 27.05.2013
 
Firmanavn
AL Gartnerhallen
AS Strand Brænderi
Bama-Gruppen AS
Bonden Grønthandel AS
Brodersen & Larsen Skatval A/S
Brødrene Raastad AS
Brødrene Skovdahl AS
Coop Norge, avd. frukt og grønt
Fine Forest Foods AS
Finstad Gård Engros AS
Fruktringen AS  v/Nilsson & CO AS
Germann Vervik Eftf. AS
Grane Potet & Grønt BA
Gro Industrier AS
Hadelandspakkeriet AS
HOFF Norske Potetindustrier BA
Håkvik potetpakkeri AS
KIMs Norge AS
Lofot Agro AS
Lågendals Pakkeriet AS
Maarud AS
Nødland & Gundersen Eftf. AS
Potetlauget AL
Sunndalspotet AS
Toten Poteter AS

Tromspotet AS

Kontakt

Lenker