Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Direktesalg av vegetabiler og honning

Bruksrett, Landbruksdirektoratet

Foretak som selger frukt, grønt eller honning for mer enn 100 000 kroner direkte til forbruker eller detaljist, skal rapportere hvor mye som er solgt til Landbruksdirektoratet. Rapporteringen skal skje før 1. juli året etter at salget fant sted. Landbruksdirektoratet krever inn forskningsavgift på grunnlag av rapporteringen.

 • Rapportering

  Produsenter som selger egenprodusert frukt, bær, grønt, potet eller honning direkte til forbruker eller detaljist skal betale forskningsavgift. Dette betegnes som direktesalg. Med frukt og grønt menes alle råvarer, halvfabrikata eller ferdigvare av vegetabilsk opprinnelse, herunder; frukt, bær, grønnsaker, urter, røtter, bønner, frø, sopp, nøtter, poteter og honning.

  Det rapporteres èn gang i året for salg som har funnet sted forrige år. Foretak som selger for mer enn 100 000 kroner ekskl. mva, skal rapportere. Du kan rapportere mengde råvare i kilo på LDIR-484 Avgiftsgrunnlag for forskningsavgift på vegetabiler og honning - direktesalg.

  De som vil rapportere i kroner (omsetning), kan også gjøre det.

 • Hjemmel og informasjon om klageadgang

 • Beregning av avgift

  Landbruksdirektoratet behandler svarskjemaene, og sender faktura til foretakene.

  Satser for direktesolgte varer i 2019:

  Produktgruppe

  Satser

  Frukt

  7,8 øre/kg

  Bær

  18,7 øre/kg

  Grønt

  4,6 øre/kg

  Potet

  1,8 øre/kg

  Honning

  26,2 øre/kg

  For de som rapporter inn omsetning (i kroner), er satsen 0,35 % av beløpet, ekskl. mva.

  Avgiftsmidlene tilfaller Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL). Forskningsavgiften finansierer forskningsprosjekter innen jordbruk og matindustri.

Kontakt