Til hovedmeny (Alt + m + enter)Til innhold (Alt + c + enter)

Lave beholdninger på poteter og noen grønnsaker per 1. mars

Totalt sett er potetbeholdningen 31 prosent lavere enn på samme tid i fjor. For poteter til ordinært konsum er lageret 23 prosent lavere, mens det samme tallet for poteter til industri er hele 35 prosent lavere. Det er også mindre gulrot og løk på lager. Samtidig er lagrene av økologisk gulrot og løk større.

Lite potet til industri

Grønnsaker2

Totalt sett kan potetbeholdningen per 1. mars minne om den fra 2016, men fordelingen mellom konsum og industri skiller seg ut. I 2016 var det nesten 6 000 tonn mindre poteter til ordinært konsum, men omtrent 4 000 tonn mer til industri sammenlignet med i år.

Asterix er den sorten det er mest igjen av til konsum med 5 182 tonn, en økning på 18 prosent fra i fjor. Alle andre sorter til konsum har lavere lagertall i år enn i fjor. Den sorten med størst nedgang i antall tonn til konsum er Beate, mens Kerrs Pink med 61 prosent nedgang har hatt den største nedgangen målt i prosent.

Blant potetsortene til industriformål er det særlig beholdningen av Saturna som ligger under normalen de siste årene, ned fra 10 984 tonn i 2016 til 4 236 tonn i 2017.

Mindre gulrot på lager enn i fjor

Det har vært store utsorteringer av gulrot fra lager på grunn av råtetupp. Mengden gulrot er 4000 tonn lavere enn i fjor som var et veldig godt år, men likevel høyere enn 2016. Det er litt mindre løk på lager enn de siste årene, men mer hvitkål, kålrot, rødløk og knollselleri.

Stor oppgang for økologisk gulrot og løk.

Det er nesten dobbelt så mye økologisk gulrot på lager per 1. mars i år enn det var i fjor. For kepaløken er det omtrent tre ganger så mye. Kålrot har derimot gått andre veien med fire ganger lavere lagertall.

Tallene fra lagerundersøkelsen for grønnsaker
Tallene fra lagerundersøkelsen for poteter

Landbruksdirektoratets statistikk fanger ikke opp salgskanaler utenom de store grossistene.